Författararkiv: Anette Wadman

SSS årsmöte – uppdaterat med valberedningens förslag

Anmälningstiden till årsmötet förlängs till den 23 april.
Anledningen till detta är att följande rad föll bort i kallelsen:
13.00 Lunch. ”SSS bjuder alla föranmälda medlemmar på smörgåstårta.”

Årsmötet hålls vid Rosvalla Arena, Idrottsgatan, 611 62 Nyköping.

Kallelse (Länk)
Dagordning (Länk)
Verksamhetsberättelse för 2018 (Länk)
Förslag till Shetlandssällskapets styrelse 2019 (Länk)

Inkomna motioner (Länkar)

Motion 1 – Åldersgrupper handlerklasser
Motion 2 – Champion handler
Motion 3 – Bedömningsprotokoll handlerklasser
Motion 4 – SUCH
Motion 5 – Champion alt SUCH-klasser
Motion 6 – SSS travdiplom
Motion 7 – Utebliven avkomma
Motion 8 – Hälsoråd
Motion 9 – BIS Res BIS uttagning
Motion 10 – Benämning av diplom
Motion 11 – Generalmönstring
Motion 12 – Poäng för utlandsfödda avkommor
Motion 13 – RS
Motion 14 – Defektlistan
Motion 15 – Enhetliga begrepp

SSS årsmöte – förlängd anmälningstid

Anmälningstiden till årsmötet förlängs till den 23 april.
Anledningen till detta är att följande rad föll bort i kallelsen:
13.00 Lunch. ”SSS bjuder alla föranmälda medlemmar på smörgåstårta.”

Kallelse (Länk)
Dagordning (Länk)
Verksamhetsberättelse för 2018 (Länk)

Inkomna motioner (Länkar)

Motion 1 – Åldersgrupper handlerklasser
Motion 2 – Champion handler
Motion 3 – Bedömningsprotokoll handlerklasser
Motion 4 – SUCH
Motion 5 – Champion alt SUCH-klasser
Motion 6 – SSS travdiplom
Motion 7 – Utebliven avkomma
Motion 8 – Hälsoråd
Motion 9 – BIS Res BIS uttagning
Motion 10 – Benämning av diplom
Motion 11 – Generalmönstring
Motion 12 – Poäng för utlandsfödda avkommor
Motion 13 – RS
Motion 14 – Defektlistan
Motion 15 – Enhetliga begrepp

 

Medlemmar i Shetland Sydväst

Regionalföreningen Shetland Sydväst är tillfälligt vilande.
Medlemmar ombeds kontakta medlemsansvarig senast 1/5 för byte av regionalförening.
Om byte inte görs övergår det regionala medlemskapet till centralt medlemskap.

Kontakta medlemsansvarig via mailadress: medlem@shetlandsponny.se

 

 

Uppmaning till alla SSS regionalföreningar

Kassören påminner alla regionalföreningar att snarast skicka in sina årsredovisningar.

Kan tas emot via mail:
kassor@shetlandsponny.se

Via post:
Sveriges Shetlandssällskap
c/o Elisabeth Jeppsson
Krunegårdsvägen 49 Persgård
291 69  FJÄLKINGE