Författararkiv: Anette Wadman

Uppmaning till alla SSS regionalföreningar

Kassören påminner alla regionalföreningar att snarast skicka in sina årsredovisningar.

Kan tas emot via mail:
kassor@shetlandsponny.se

Via post:
Sveriges Shetlandssällskap
c/o Elisabeth Jeppsson
Krunegårdsvägen 49 Persgård
291 69  FJÄLKINGE

OBS! Ny mailadress till tidningsredaktören

Tidningsredaktörens mail har hackats och kan för närvarande inte användas.
Ny mailadress är: asa.petersson@anicuragroup.com
Det går även att nå Åsa via messenger på Facebook.

Material som skickats in via ordinarie mailadress fram till 28/1 har kommit fram.

Vi påminner om att manusstopp till nästa nummer är 1/2.
Då skall foton på de ponnyer som erhållit BRUCH, SUCH och super-SUCH publiceras, så kom ihåg att sända in bilder på berörda ponnyer.