Författararkiv: Camilla Karlsson

Nya priser på krumgentest hos SLU

Bakgrund
Shetlandsponnyer kan ibland födas med missbildade ben, så kallade krumma föl. För att fastställa om en ponny bär på denna gen kan man göra ett test. Detta DNA-test görs via ett tagelprov finns tillgängligt både i Sverige och utomlands för den som frivilligt vill testa sina Shetlandsponnyer.

Sveriges Shetlandssällskap har förhandlat fram ett förmånligt pris hos SLU om man vill testa minst 4 ponnyer åt gången.

Pris för prov som skickas in samtidigt, inklusive moms och ID-kontroll (jämförelse mot tidigare DNA-typning ):
Görs 4 prov samtidigt kostar det 1100 kr/ prov.
Görs 12 prov samtidigt kostar det 750 kr/ prov
Görs 20 prov samtidigt kostar det 700 kr/ prov.

Den som skickar in provet är den som betalar och får svaret. Priserna gäller för alla registrerade Shetlandsponnyer.

Här hittar du uppgifter kring hur du gör för att ta provet via SLU:
https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/

Information från styrelsen 18 mars 2020

SSS styrelse vill informera medlemmarna om den senaste månadens händelser och försöker att göra det utifrån händelser som hänt och med hänsyn till samtliga inblandade.

Då styrelsen fick ta del av flertalet telefonsamtal och skrivelser efter ett inlägg på sociala medier försökte vi att agera utifrån stadgar och den av styrelsen nyligen antagna värdegrunden. Efter flertalet möten, diskussioner och fler inkomna skrivelser så fick SSS ett brev från en medlems juridiska ombud som skriver att en rättslig process kommer att inledas om styrelsen agerar efter inkomna skrivelser.

Då ingen av styrelsens medlemmar besitter juridiska kunskaper så har vi varit nödgade till att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att försöka lösa frågan. Vi som arbetar i styrelsen idag anser att detta förfarande är oerhört tidskrävande och fullkomligt onödigt.

Vår vilja och ambition är att arbeta för shetlandsponnyn och våra medlemmar. Vi gör mycket som i dagsläget inte syns och vi hoppas att Ni medlemmar kan ha förståelse.
Hälsningar SSS Styrelse
2020-03-18

Bruksprov i samband med Shetland Nords utställning i Riddarhyttan 13 juni 2020

Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander (godkänd av SSS)
Öppet för shetlandsponnyer 3 år och äldre (sto, hingst, valack).

Körprov eller Ridprov, (går att genomföra båda samma dag) 250 kr /prov betalas in senast den 8/5 till Sveriges Shetlandssällskaps BG 260-9675.
Anmälan skickas senast den 8/5 till: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91 Skinnskatteberg, tel. 076-1104112, E-post: a.hulsebos@telia.com
Använd blankett för övriga klasser.

Bruksprovet genomförs utomhus på grusbana.
Minst 10 Max 25 ekipage.

Körning
Utrustning: Ponnyn bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon.
– slagremmar, resgjord är tillåtet, dock hjälptyglar ej tillåtet.
– betsling enligt vad gäller ridning.
Genomförande – Ponnyn ska köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet.
– Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
– Vid körprov ska ponnyn vara selad med väl tillpassad sele. Kusken ska använda hjälm.

Ridning
Utrustning: Ponnyn ska vara betslad med tränsbett av vedertagen typ, lindor eller damasker är ej tillåtna.
Genomförande: Ponnyn ska ridas enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
Vid ridprov ska ryttaren bära passande klädsel och hjälm samt ponnyn ska vara sadlad med väl tillpassad sadel
Godkänt/icke godkänt bruksprov (skriftlig poängsatt kritik)
Notering i webstamboken vid godkänt kör/ridprov. Hingstar och ston med RS belönas med GII. Diplom skickas ut vid godkänt kör/ridprov.
Ponnyns ägare ska vara medlem i SSS/eller ansluten regionalförening (inget medlemskrav på ryttare/kusk).

Beräkning
Följande moment ska bedömas och protokollföras:
a. uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b. igångsättning
c. halter
d. temperament, samarbetsvilja och lydnad
På bruksprovsprotokollet ska plats finnas för omdöme av genomförandet av gångarterna. Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng ska (för godkännande) bli lägst 5, ingen delpoäng under 4. Försök till uppsittning/anspänning får ej pågå i mer än 5 min, dock kan hästägare få ett försök till senare samma dag.

Dagens bästa bruksprov utses.

Proposition för SSS Riksutställning i Sparreholm 2 augusti 2020

Domare: Lars Gerth
Plats: Sparreholm
Utställningsansvarig: Sveriges Shetlandssällskap
Platsansvarig: Tobias Zetterblom 0736440042
Anmälan senast: 1/7 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 611 94 Nyköping. eller mail: mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan på Sveriges Shetlandssällskapets hemsida www.shetlandsponny.se

Anmälningsavgift: 250 kr ska betalas in på bg. 260-9675 Sveriges Shetlandssällskap, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Föl 150 kr om modern ställs ut.

Följande klasser anordnas: 1-17, Bruksklasser finns på separat proposition.
Färgklasser: Nej
Underlag: sand
Boxar och Övernattningsrum mm:
Frågor och bokning görs direkt till Anna på email: equestrian@sparreholmsslott.com
Box ströad 300:-/dygn eller Dagbox 250:-
Husvagnar och hästbussar kan ställas på parkeringen.
Enstaka tältplatser på gräs finns vid hästcentret.
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
-Minst 40 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Bruksklasser kommer anordnas, mer info och separat proposition finns på hemsidan.

Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida www.shetlandsponny.se

Proposition för Shetland Syds utställning Höör den 15 augusti 2020

Domare: 2st, Mr Libertus Alderkamp NL  och  Mr Johan den Hartog NL.
Plats: Bosjökloster Slott, Höör.
Utställningsansvarig: Anneli Archenholtz – hasselbostuteri@gmail.com och Edith Eriksson – hultaedith@gmail.com.
Platsansvarig: Katarina Möller 0739 870669
Anmälan senast: 15/7 till anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp eller anmalanshetlandsyd@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250: -/ponny för medlemmar i SSS, Anmälningsavgiften för klass 1, 1M, 2 och 2M föl är 150: – om modern är anmäld till utställningen.  Klass 19 samt tömkörning kostar 75:-./startande. Dubbel avgift för icke medlem i SSS. Insättning på Syds konto: Swedbank, bankgiro 103-0105. Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158 BIC/SWIFT SWEDSES. Kom ihåg att märka din betalning med medlemsnummer ELLER kontaktuppgifter.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19, Tömkörning.                                                       
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag: Bedömningen sker på gräs
Boxar: Nej
Servering: Ja (det går att betala med kort)
Särskilda Bestämmelser: Minst 50 st anmälda, Betalningsdatum gäller. Öppen poängbedömning av domare, Meriterande för SSS utmärkelser. Valör tilldelas samt snitt/delpoäng av de två domarnas gemensam poäng. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Proposition för Shetland Syds Ungponnyutställning i Osby 12 september 2020

Domare: Meddelas senare
Plats: Osbyortens Ryttarförening, Osby.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358
Platsansvarig: Malin Sjöholm 076-8522230
Anmälan senast: 12/8, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för Sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Utländsk betalning : IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.

Följande klasser anordnas: 1-9,19, Tömkörning. Bruksklass Tömkörning 75 kr/start. Anmälningsavgift Klass 19, 75 kr. Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.

Färgklasser: Ja, sammanslagning kan ske.
Underlag utställning: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja.

Följande Hederspriser delas ut:
– Bästa svenskfödda
– Bästa gångarter MINI

Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Inbjudan till exteriördomarutbildning i Tranås den 14 mars 2020

Sveriges Shetlandssällskap bjuder in till en heldag exteriördomarutbildning under ledning av Helena Kättström och Annika Strindgård där vi välkomnar egna aspiranter, redan godkända rasdomare för andra raser samt övriga som tidigare deltagit i exteriörbedömningskurs.

Program lördag
9:30 – Samling, fika.
10.00 – Shetlandsponnyns historia.
Hur skapades shetlandsponnyn? Vilka förutsättningar har lagt grunden till dagens shetlandsponny? Rastyp idag och genom tiderna, mini och standard (Annika Strindgård)
11.00 – Exteriörbedömning i teorin.
Vad är viktigt vid verbal beskrivning och hur ska man tänka om poäng? (Helena Kättström)
12.00  – Lunch.
13.00 – Exteriörbedömning – praktisk övning och praktiskt prov.
15.00 – Fika.
15.30 – Frågestund och därefter teoretiskt prov.
16.30 – (senast) Slut.

Kostnad 750 kr och betalas till föreningens bankgiro 260-9675 i samband med anmälan.

Anmälan gör du till Märta Persson bluemull@hotmail.com eller
0703-564406. Passa även på att meddela om ev. specialkost.

Välkommen med din anmälan senast 9 mars 2020.

Proposition för Shetland Syds Utställning Ahla den 27 juni 2020

Domare: Håkan Erlandsson.
Plats: Laholmortens Lantliga Ryttarförening, Ahla.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358.
Platsansvarig: Malin Sjöholm.
Anmälan senast: 27/5, anmäl per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr, anmälan föl 150 kr om modern ställs ut. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Anmälningsavgift 75 kr Klass 19. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag.
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.
Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser!

Följande klasser anordnas: 1-17, 19.
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag utställning: Grus

Boxar: Ja, bokas genom sandbacka@hotmail.com. Pris 1 dag 250 kr- en spånbal ingår, 1 dygn 400 kr 2 spånbalar ingår. BOXARNA SKALL MOCKAS UR AV DEN SOM HYR DEM ANNARS BLIR DET DUBBEL BETALNING.
Servering: Ja, kiosk med fika o lunch.

Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 80 st. Betalningsdatum gäller.
Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.
Följande Hederspriser delas ut: Bästa Ben, Bästa Skäck.