Författararkiv: Sara Linder

Extra medlemsmöte nu genomfört

Det extra medlemsmötet är nu genomfört. Interimsstyrelsen ser ut som följer:

Ordförande: 
Linnea Ornstein

Ledamöter: 
Sanna Soleskog
Angelica Lauth
Linnéa Dahlberg
Kjell Orrmyr
AnnaSvensson
Madelene Jansson

Suppleanter:
Anna Lundin
Petra Jakobsson
Charlotte Avebäck
Emelie Moberg
Emma Kjellman

Reviorsuppleanter:
Ann-Marie Björkmarker
Anna Manberger

Nominering till extra medlemsmöte

Inför det extra medlemsmötet har vi uppmärksammat att man i eSessions endast kan nominera ledamöter och suppleanter. Om ni vill nominera någon till ordförandeposten eller till revisorssuppleant skriver ni det i nomineringen så flyttar vi över det till rätt val.

Hälsningar från Anneli Linderholt och Sara Linder

Inför extra medlemsmöte

Inför det extra medlemsmötet 28/6 ska nu alla anmälda ha fått ett mail med instruktioner och inloggning. Mailet kommer från eSessions. Om du inte fått något mail, leta i skräpposten, övriga inkorgar eller mappar. Om du fortfarande inte hittar något mail, kontakta oss då genom att skicka ett mail till: sss.extramote@gmail.com

Hälsningar från Sara Linder och Anneli Linderholt