Avel

Jordbruksverkets sida med samlad information om hästavel: Länk

Jordbruksverkets föreskrift om avelsarbete: Länk

Jordbruksverkets föreskrift om hästar och åsnor som används i avel: Länk

Information om avelsrelaterade sjukdomar hos SVA: Länk

Hästsveriges information om avel och uppfödning: Länk