Avel

Jordbruksverkets sida med samlad information om hästavel: Länk

Jordbruksverkets föreskrift om avelsarbete: Länk

Jordbruksverkets föreskrift om hästar som används i avel: Länk

Information om avelsrelaterade sjukdomar hos SVA: Länk

Hästsveriges information om avel och uppfödning: Länk

Information om genetisk arvbara sjukdomar: Länk