Riktlinjer avel

SSS som avelsorganisation

Plan och riktlinjer är det dokument som styr SSS verksamhet som avelsorganisation i Sverige för shetlandsponnyer.

Jordbruksverket
Samlad information om hästavel
Föreskrift om avelsarbete – Länk (pdf)
Föreskrift om hästar som används i avel – Länk (pdf)

SVA, mfl.
Information från SVA om avelsrelaterade sjukdomar
Hästsveriges information om avel och uppfödning