Passansökningar och betäckningsrapportering

Det är dags att se till att ansökan om pass för föl fött 2019 inkommer till SSS kansli. Här kan du se vilka handlingar som du ska bifoga för en komplett ansökan: http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/webbstambok/pass-till-fol/

Senast 30 september ska betäckningsrapportering ha skett för de betäckningar som din hingst gjort under säsongen 2019. Betäckningsrapporter, tryckta eller elektroniska, köps av Svenska Hästavelsförbundet. Här finner du mer information om de olika sätten att rapportera betäckningar: http://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/
Tänk på att alla ston ska rapporteras, även de som inte verkar vara dräktiga.