Bruksprov i samband med Shetland Nords utställning i Riddarhyttan 13 juni 2020

Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander (godkänd av SSS)
Öppet för shetlandsponnyer 3 år och äldre (sto, hingst, valack).

Körprov eller Ridprov, (går att genomföra båda samma dag) 250 kr /prov betalas in senast den 8/5 till Sveriges Shetlandssällskaps BG 260-9675.
Anmälan skickas senast den 8/5 till: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91 Skinnskatteberg, tel. 076-1104112, E-post: a.hulsebos@telia.com
Använd blankett för övriga klasser.

Bruksprovet genomförs utomhus på grusbana.
Minst 10 Max 25 ekipage.

Körning
Utrustning: Ponnyn bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon.
– slagremmar, resgjord är tillåtet, dock hjälptyglar ej tillåtet.
– betsling enligt vad gäller ridning.
Genomförande – Ponnyn ska köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet.
– Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
– Vid körprov ska ponnyn vara selad med väl tillpassad sele. Kusken ska använda hjälm.

Ridning
Utrustning: Ponnyn ska vara betslad med tränsbett av vedertagen typ, lindor eller damasker är ej tillåtna.
Genomförande: Ponnyn ska ridas enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
Vid ridprov ska ryttaren bära passande klädsel och hjälm samt ponnyn ska vara sadlad med väl tillpassad sadel
Godkänt/icke godkänt bruksprov (skriftlig poängsatt kritik)
Notering i webstamboken vid godkänt kör/ridprov. Hingstar och ston med RS belönas med GII. Diplom skickas ut vid godkänt kör/ridprov.
Ponnyns ägare ska vara medlem i SSS/eller ansluten regionalförening (inget medlemskrav på ryttare/kusk).

Beräkning
Följande moment ska bedömas och protokollföras:
a. uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b. igångsättning
c. halter
d. temperament, samarbetsvilja och lydnad
På bruksprovsprotokollet ska plats finnas för omdöme av genomförandet av gångarterna. Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng ska (för godkännande) bli lägst 5, ingen delpoäng under 4. Försök till uppsittning/anspänning får ej pågå i mer än 5 min, dock kan hästägare få ett försök till senare samma dag.

Dagens bästa bruksprov utses.