Kategoriarkiv: Propositioner

Proposition för Shetland Väst utställning i Tvååker 6 juni 2020

Domare: Elisabeth Ljungstorp.
Plats: Olsegårdens Ridklubb.
Utställningsansvarig: Marika Johansson 0704-940036.
Platsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254
Anmälan senast: 6 maj . Anmälan kan ske digitalt via Shetland väst’s hemsida, mejl: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad.
Anmälningsavgift: Klass 1-15: 250 kr. Klass 16-17: avgiftsfri för medlem. klass 19-20: 50 kr. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 6 maj. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Utlandsbetalning: IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20.
Färgklassser: Nej.
Underlag: Bedömingen sker i ridhus alt. paddock vid fint väder.
Boxar: Nej.
Servering: Ja.
Särskilda bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer skall mätas och id- kontrolleras (medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS hingstar och föl).

Proposition för Shetland Väst utställning i Brålanda 8 augusti 2020

Domare: Kurt Larsson
Plats: Nuntorps Naturbruksskola
Utställningsansvarig: Carina Wingård 0730-223476
Platsansvarig: Petra Jakobsson
Anmälan senast: 8 juli. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad.
Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 8 juli. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. 50 kr/ st för klass 19 – 20.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20.
Färgklassser: Ja.
Underlag: Bedömingen sker i ridhus vid regn annars ute på gräs.
Boxar: Nej.
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass).Alla mini skall mätas.(förutom RS hingstar och föl).
Bruksklasser: Se separat propp

Proposition för Shetland Nord Drive-In utställning Kolbäck 6 juni 2020

Domare: Liselotte Erixon
Plats: Vänsta Gård, Kolbäck.
Ansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679, Emelie Videll 073-1421494
Platsansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679
Underlag: Ridhus
Box: Nej
Anmälan: Föranmälan (antal ponnyer) sker till Johanna Axelsson, Hamra 8, 725 92 Västerås, johanna.granberg@hotmail.com, 070-3521679 senast den 22 maj (via post, sms eller mail. Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Anmälningsavgift: 200 kr/ ponny, dubbel avgift för icke medlem. Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast den 22 maj.

Klass: 18 Drive-In.
Särskilda bestämmelser:
Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Olika hederspriser kommer delas ut t.ex. Dagens Bästa Shetland, Allroundchampion mm
Bruksklasser anordnas parallellt, se separat bruksproposition.

Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress.

Proposition för Shetland Nords utställning i Nordmaling 27 juni 2020

Domare: Elisabeth Ljungstorp
Utställningsansvarig: Maria Persson 070-2423269 mail: amit-06@hotmail.com
Anmälan senast: 20/5. Anmälan kan ske via post el mail till Johanna Lindblad, Kuba 126 89392 Bjästa, Mail: johannalindblad_@hotmail.com eller via digital anlan på Shetlandssällskapets hemsida.
Anmälningsavgift: 250kr skall betalas in på Shetlands Nords pg: 689417-4 senast sista anmälningsdag. (150kr för föl om modern ställs ut) Dubbel avgift för icke medlem och Dubbel avgift för sen vid sen betalning. Ange plats och hästens namn vid betalning.

Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja.
Underlag: Bedömningen sker i Ridhus
Boxar: Begränsat antal. Bindande anmälan. Bokas hos Johanna Lindblad 070-6825619 och betalas in till Nord i samband med anmälan.
Servering: Enklare servering
Säskilda bestämmelser: Föl måste vara minst 1 månad för att delta. Minst 40 anmälda ponnyer för att utställningen ska bli av. Max 70st. BIS och Res-Bis enl grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer ska mätas och ID- Kontrolleras. Alla mini ska mätas. (förutom föl och RS-hingstar)

Proposition för Shetland Nord utställning i Sundsvall 20 september 2020

Domare: Gunn Johansson
Plats: Näsets Ridcenter, Matfors
Utställningsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Platsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Anmälan senast: 19 augusti, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, per post till Anna Halvarsson, Östanbo 731, 82672 Sandarne eller mejl halvarsson_674@hotmail.com.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna! Märk betalning med plats och ponnyns namn

Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Ja mer info kommer senare
Servering: Ja det går at betala med kontant och Swish
Särskilda bestämmelser:
Min 40 för att utställningen skall genomföras. Max 70

Proposition för Shetland Nord utställning i Sundsvall 19 september 2020

Domare: Alf Johansson
Plats: Näsets Ridcenter, Matfors
Utställningsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Platsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Anmälan senast: 19 augusti, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, per post till Veronica Udd, Centrumgatan 24, 86431 Matfors eller mejl veronica.80@hotmail.com.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna! Märk betalning med plats och ponnyns namn

Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Ja mer info kommer senare
Servering: Ja det går at betala med kontant och Swish
Särskilda bestämmelser:
Min 40 för att utställningen skall genomföras. Max 70

Proposition för Shetland Nords utställning i Jättendal 8 augusti 2020

Domare: Linnea Ornstein
Plats: Jättendals Ridklubb , Jättendal
Utställningsansvarig: Sara Belin 0702556549 arasnileb@hotmail.com
Platsansvarig: Sara Belin 0702556549 arasnileb@hotmail.com
Anmälan senast: 8 juli, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post ( Sara Belin, Repslagerivägen 2, 82996 Jättendal) eller mail (arasnileb@hotmail.com)

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Skriv plats och ponnyns namn som meddelande.

Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker utomhus på ridbana
Boxar: 4 uteboxar 100 kr/st och 13 småhagar 75 kr/ st på gräs . Det är ström i trådarna.
Finns även möjlighet att hyra sovplats till människor med.
Servering: Ja, swish och kontant
Särskilda bestämmelser: Minst 40/max 70 ekipage.

Proposition för Shetland Nords utställning i Söderhamn 4 juli 2020

Domare: Ronny Johnsson
Plats: Söderhamnsortens Ryttarförening
Utställningsansvarig: Jennie Wandin, 0702709336, wandin76@live.se
Platsansvarig: Jennie Wandin 0702709336 och Anna Halvarsson 0708383527
Anmälan senast: 4 juni, anmälan kan ske digitalt via SverigesShetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till Jennie Wandin Myskje 962 826 92 Söderala eller mail wandin76@live.se
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Klass 19. Handlerklass 50 kr/start.

Följande klasser anordnas:  1-17, 19
Färgklassser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar/Boende: Ja, i första hand till våra långväga gäster, betalas senast 4 juni annars övergår boxen/boendet till köplats. Bokning tas endast emot av Anna Halvarsson 0708383527
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 70.

Proposition för Shetland Sydosts utställning för ponnyer & kallblodiga hästar 29 augusti 2020

Domare: Carina Lockwall.
Plats: Ridbanan vid Puser i Fröjel.

 Särskilda bestämmelser:

 1. Utställningen är öppen för följande raser (raskod inom parentes): shetlandsponny (38), gotlandsruss (30), welshponny (35, 36, 37, 42), new forest (34, 39), connemara (33), svensk ridponny (43, 93), dartmoor (40), amerikansk miniatyrhäst, haflinger, irish cob, ardenner (23), fjordhäst (24), nordsvensk (22), clydesdale (28), shire (29).
 2. Anmälan: Shetlandsponny anmäls via SSS webformulär eller anmälningsblankett som skickas till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.
  Övriga raser använder webformulär på Shetland Sydosts hemsida. Vid behov av anmälan på utskriven blankett, kontaka arrangören enligt punkt 12 nedan.
 3. Sista anmälningsdag är torsdag den 3 augusti
 4. Anmälningsavgiften är 200 kr per ponny/häst för medlem i Sveriges Shetlandssällskap
  för övriga är avgiften 300 kr per ponny/häst.
  För häst/ponny som uteblir av veterinär orsak återbetalas halva avgiften mot veterinärintyg, som lämnas senast en vecka efter utställningen.
 5. För att utställningen ska genomföras måste minst 40 hästar vara anmälda.
 6. Sveriges Shetlandssällskaps grundproposition gäller för deltagande shetlandsponnyer, samt i tillämpliga delar även för övriga raser på den här utställningen – med de tillägg och undantag som finns anges här. Grundpropositionen finns både på SSS och Shetland Sydosts hemsidor.
 7. Bedömningen sker utomhus på gräs.
 8. Bedömningen kommer ske rasvis, uppdelad i klasser efter ålder och kön.
  Efter avslutad bedömning inom varje ras tävlar de klassvinnare som erhållit lägst 38 exteriörpoäng om utmärkelserna; BIR (bäst i rasen) samt reserv BIR (reserv BIR bara om minst 5 st deltar från samma ras). Utställningsdagen avslutas med att alla BIR och reserv BIR tävlar om att utses till dagens vinnare.
 9. Utställningskatalog skickas i till deltagarna ca en vecka före utställningen. Den läggs även ut på föreningens facebooksida. Ange på anmälan om du vill avstå från tryckt katalog med posten.
  Kataloger kommer delas ut till deltagarna på utställningsplatsen.
 10. Är din häst/ponny till salu kan detta föras in i programmet utan extra kostnad. Ange vid anmälan om hästen/ponnyn är till salu.
 11. Utställningsansvarig är Sara Linder tel 0733-358258
 12. Eventuella frågor kan ställas till Sara enligt ovan, eller till utstallning@shetlandsydost.se

Följande utställningsklasser arrangeras för alla raser:

 1. Hingstföl
 2. Stoföl
 3. 1-åriga hingstar och valacker
 4. 1-åriga ston
 5. 2-åriga hingstar och valacker
 6. 2-åriga ston
 7. 3-åriga valacker
 8. 3-åriga ston
 9. 3-åriga hingstar
 10. 4-14-åriga valacker
 11. 4-14-åriga hingstar
 12. 4-14-åriga ston med föl vid sidan
 13. 4-14-åriga ston utan föl vid sidan.

14A. Veteranklass för 15-åriga och äldre hingstar
14B. Veteranklass för 15-åriga och äldre valacker
15. Veteranklass för 15-åriga och äldre ston

Proposition för Shetland Väst utställning i Skövde 19 september 2020

Domare: Torsten Jeppsson
Plats: Grevagården Hästsportcenter
Utställningsansvarig: Annette Wadman 0735-353915.
Platsansvarig: Annette Wadman 0735-353915.
Anmälan senast: 21 aug 2020. Anmälan kan ske digitalt via Shetland Väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad
Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50) senast sista anmälningsdatum 21 aug. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. 50 kr för klass 19.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Bedömingen sker i ridhus
Boxar: Ja.
Servering: Ja.
Särskilda bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass) Alla mini skall mätas.(förutom RS hingstar och föl).

Bruksklasser: Se separat propp.