Kategoriarkiv: Uncategorized

Utmärkelser 2019

I medlemstidning nr 1 2019 kommer de ponnyer som belönats med utmärkelserna BRUCH, SUCH samt Super-SUCH att presenteras.
Ägaren/dennes ombud ombeds därför att sända in foto på nedanstående ponnyer till redaktören senast 1 februari. 
Mailadress: asa_petersson@hotmail.com

Följande ponnyer har belönats med utmärkelsen BRUCH:

 • Emmeros Karamell
 • Emmeros Henning
 • Nova Espri RS 7442
 • Nicolai
 • Titti Mo
 • Giljans Fiorella RS 7105

Följande ponnyer har belönats med utmärkelsen SUCH:

 • Almnäs Essence
 • Almnäs Elegant Girl
 • Almnäs Ell-Ell RS 7439
 • Almnäs Bajonett RS 703
 • Dalsgårds Operette RS 6751
 • Dalsgårds Regina RS 7484
 • Dalsgårds Romantica RS 7486
 • Dalsgårds Nouvelle RS 6531
 • Dalsgårds Jonna RS 5830
 • 2 Enjoy RS 7038
 • Top Of The World RS 761
 • Top Of The Line RS 737
 • Golden Arrow RS 764
 • Perfect Design RS 7487
 • Nightingales Hashtag RS 710
 • Apala RS 7494
 • Kronblads Oblesse RS 7674
 • Kronblads Beauty Queen RS 7673
 • Kronblads Layesse RS 7669
 • Kronblads Nellie RS 7671
 • Wilma af Sörtå RS 5756
 • Emmeros Isadora RS 7483
 • Rotenäs Cher RS 7436
 • Rotenäs Rosalie RS 6826
 • Åkaregårdens Guvele RS 6234
 • Åkaregårdens Ipotoksina RS 6753
 • Åkaregårdens Klaxon RS 634
 • Åkaregårdens Nala RS 7507
 • Åkaregårdens Ninja RS 7506
 • Åkaregårdens Oksitril RS 783
 • Lundstorps Nordica RS 7475
 • Habanera af Jäboruder RS 7539
 • Helouise af Jäboruder RS 7538
 • Viper af Jäboruder RS 633
 • Deceesha RS 6696
 • Spektras Paradis RS 7114
 • Skäpperöds Gallium
 • Skäpperöds Hectra RS 7350
 • Ekskogens Electra RS 7458
 • Ekskogens Happy RS 7323
 • Djupedalens Hilde RS 7319
 • Sandbackas Pontiac RS 733
 • Tjustorps Galencia RS 6317
 • Kölnäs Uforia RS 7440
 • Dieke v.d. Wijzend RS 7645
 • Pettersbacka Lilja RS 6820
 • Hippotekets Lovis RS 7069
 • Knutsbergs Zaldora RS 6884
 • Nova Espri RS 7442
 • Another Color v.d. Amstelhof RS 676
 • Bobergs Kitty RS 7402
 • Ginger v.h. Duurschenbosch RS 7379
 • Champ d´Elysseev. Stal Brammelo RS 7473
 • Kärlingehults Dolly RS 6460
 • Ayesha v.d. Amstelhof RS 7121
 • Johannesbergs Golden Queen RS 6200
 • Sango´s Havanna RS 7389
 • Upplundas Lycka RS 7212
 • Busebo Skimmra RS 5690
 • Miss Marianne RS 7467
 • Seijsings Iron Will RS 6985
 • Hasselbos Odessa RS 7313
 • Zephira RS 7439
 • Giljans Chaya Rose RS 6683
 • Caramella RS 6041
 • Nyhagens Bonett RS 5472
 • Beauty of Duke Stable RS 7510
 • Aarupgaards Galina Lee RS 7569
 • Up to Date of Shetlane RS 731
 • Redivivas Dressed for Success RS 7479

Följande ponnyer har belönats med utmärkelsen Super-SUCH:

 • Apala RS 7494
 • Nightingales Hashtag RS 710
 • Perfect Design RS 7487
 • Skärgårdens Roosevelt RS 697
 • Up to Date of Shetlane RS 731
 • Another Color v.d. Amstelhof RS 676
 • Ginger v.h. Duurschenbosch RS 7379


God Jul & Gott Nytt År

Sveriges Shetlandssällskap tackar för det gångna året samt önskar God Jul & Gott Nytt år.

Vi påminner om att betala medlemsavgiften senast 1 februari för att inte missa något nummer av medlemstidningen. Information om medlemsskap finns här (länk)

Uppmaning till utställningsarrangörer

Vi försöker att hålla utställningskalendern på denna hemsida aktuell. Det är därför av högsta vikt att domarändringar meddelas så att rätt domare finns angiven i kalendern och i propositionen. En mycket viktig detalj för alla våra utställare med tanke på t.ex jävsituation som kan komma att förändras för den enskilde utställaren vid ett domarbyte.

Senaste domarbytet är i Ahla Laholm, där Maria Jansson dömer istället för den tidigare angivne Roland Fransson.

Maila ändringar till: annettewadman@hotmail.com

SUCH och Super-SUCH 2018

Följande ponnyer har belönats med utmärkelsen Super-SUCH:

 • Escada v.d. Amstelhof RS 6960
 • Skärgårdens Twiggy RS 7332
 • Dalsgårds Stand By RS 694
 • Änglahöjdens Joyce RS 6857

Följande ponnyer har belönats med utmärkelsen SUCH:

 • Almnäs Tarpan RS 641
 • Almnäs Baccara RS 7021
 • Almnäs Dahlia
 • Almnäs Cha-Cha RS 7349
 • Almnäs Mimosa RS 5204
 • Calonya af Jäboruder RS 6705
 • Etske af Jäboruder RS 7096
 • Fleurette af Jäboruder RS 7205
 • Ferrari af Jäboruder RS 714
 • Gwendolyn af Jäboruder
 • Another Gold Cross RS 677
 • Princess Mononoke RS 7362
 • I Choose U RS 7359
 • Let The Dream Begin RS 6954
 • Red Magic Marker RS 732
 • Wings of Destiny RS 6775
 • Dalsgårds Senator RS 687
 • Dalsgårds Soleil RS 7185
 • Dalsgårds Take Me
 • Skärgårdens Twiggy RS 7332
 • Skärgårdens Roosevelt RS 697
 • Störtbäckens oPal RS 713
 • Störtbäckens Pimpinell RS 7342
 • Störtbäckens Pion RS 754
 • Skäpperöds Uniflora RS 4916
 • Nightingales Surprise RS 7361
 • Kölnäs Tess RS 7293
 • Lundstorps Edelman RS 712
 • Stjernens Mini-Afroditte RS 7208
 • Lindsay v.d. Dennenhoeve RS 7330
 • Xanado RS 7298
 • Rosenhagas Tiffie RS 6931
 • Carine v. Strikkenhof RS 7511
 • Hesseldals Emma RS 6380
 • Jern´s Creme Caramelle RS 6882
 • JR In Flames RS 7106
 • Xandra v. Stal Wainum Wisholt
 • Yanniek v. Bunswaard RS 7032
 • Jazmine av Friheten RS 6834
 • Ekskogens Penny RS 7322
 • Spektras Goldie RS 7305
 • Escada v.d. Amstelhof RS 6960
 • Gransjöns Krusidull
 • Karajan Di Leva RS 611