Reglementen – Dokument – Information

SSS som avelsorganisation

Avelsvärderingar

Pass, ägarbyten, export, duplikatpass, tilläggsregistrering, RS, hingst-valack m.m.

  • Blankett passansökan, ägarbyte, RS-nummer mm (uppdaterad 2019-06-13): Passansökan, ägarbyte äldre hästar, RS-ansökan mm
    Observera att ovanstående blankett enbart kan användas för ägarbyte om hästen inte har ägarcertifikat utfärdat av oss efter 2016-07-15.

Utställningar

Bruks

Hälsa

Hästens färger

http://hastfarger.se/index.html

Årsmötesprotokoll

Övrigt

  • Mall för motioner Länk