Ej uthämtade försändelser

Alla våra försändelser innehållande hästpass, ägarcertifikat eller RS-nummer skickas mot postförskott. Liggtiden är 14 dagar hos ditt postombud. Om försändelse kommer i retur till oss skickas en faktura med administrativ avgift om 100 :- plus kostnaden för nytt porto utöver ursprungsavgiften. När fakturan är betald skickas försändelsen igen som ett rekommenderat brev om det gäller ett hästpass. Försändelser med RS-nummer och ägarcertifikat skickas som vanlig post.

Om du inte betalar fakturan skickas en påminnelse. Har avgiften fortfarande inte blivit betald efter denna påminnelse kan vi lämna ärendet vidare till inkasso. Om du inte hämtat ut ett hästpass kan vi anmäla till länsstyrelsen att du inte har hästpasset till in häst.

Om du inte har hämtat ut ditt rekommenderade brev ta kontakt med oss, företrädesvis via mejl, för överenskommelse om nytt utskick.