Export

Alla hästar som åker utomlands måste ha passet med sig.

För att det ska registreras ägarbyte och en officiellt export ska följande göras:

  • Säljaren skickar in pass och ägarbytesblankett där det ska framgå vem den nya ägaren är.
    Skriv ”Export” på kuvertet. Räkna med en handläggningstid på minst en vecka, var ute i god tid.
  • Säljaren löser ut passet, ett IPMC (International Pony Movement Certificat) och ett informationsblad på posten.
  • IPMC-pappret fylls i av veterinären på markerad plats.
  • IPMC-pappret returneras av säljaren till stamboken. Hästen noteras som officiellt exporterad och IPMCskickas till stambokskontoret i hästens nyahemland. Passet följer med hästen på transporten.

Om inget IPMC är gjort kan det bli mycket svårt att registrera eventuell avkomma i det nya landet.

Vissa länder kräver att IPMC utfärdas för att registrera hästen själv i stamboken.

OBS! Inga importer registreras om det inte finns tre fulla generationer i härstamningen.

Saknas något nummer för en häst i stamtavlan så kommer den eventuellt inte heller att accepteras i utlandet.