Hingst

Avelsvärdering
Avelsvärdering för hingstar hålls vår och höst.

Proposition för avelsvärderingen våren 2020 i hittar du via Kalendern 2020 eller som pdf att ladda ner ProppAV2020våren (pdf).
Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.


Generalmönstring
Hingstar som har tilldelats RS omfattas av generalmönstringen.

Generalmönstring genomföres i SSS:s regi varje år på hösten. Hingst kallas av SSS till Generalmönstring vid 9 och 14 års ålder.

SSS förbehåller sig rätten att inkalla andra hingstar utanför dessa åldersklasser vid behov. Hingst som kallas och uteblir eller avbryter generalmönstringen där giltiga skäl finns visas vid nästkommande avelsvärderingstillfälle. 

Hingst som är utlånad till annat land det året den kallas in, ska visas när den återvänt till Sverige. Hingst som uteblir på grund av sjukdom måste uppvisa godkänt veterinärintyg.  Ägaren ska uppvisa ett veterinärintyg på att hingsten inte uppvisar symtom på sommareksem/man-svansskorv. Veterinärintyget ska vara utfärdat i juli, augusti eller september. Vid tidigare skador ska kopia på veterinärintyg bifogas anmälan. Vid akuta skador ska kopia på veterinärintyg medtagas till avelsvärderingen. Detta gäller vid trauma.

Generalmönstring för hingst bosatt norr om Dalarnas och Gävleborgs län
För dessa hingstar finns möjlighet att anmäla till generalmönstring på sommarpremiering.

Ansökan om möjlighet att visa på sommarpremiering ska ha inkommit till SSS styrelse senast 1 juli aktuellt år. Tänk på att du måste anmäla hingsten innan ordinarie anmälningstid för sommarpremieringsplatsen passerats. Mer info om dessa arrangemang på SH:s hemsida.