Hingst

Avelsvärdering
Avelsvärdering för hingstar hålls vår och höst.

  • Regler för RS – Länk (pdf)
  • Hingstreglemente 2019 – Länk (pdf)
  • Hingstreglemente 2019 med ändringar och förtydliganden i röd text och/eller ändringar i genomstruken text – Länk (pdf)

Proposition våren 2019 (pdf)
Proposition hösten 2019 (pdf)

Generalmönstring
Hingstar som har tilldelats RS omfattas av generalmönstring. Generalmönstringen sker på hösten vid ordinarie avelsvärderingstillfällen för hingstar och hingstar mönstras vid 9 och 14 års ålder. Kallelse för de hingstar som ska mönstras sänds per post hem till registrerad ägare i början av sommaren aktuellt år. SSS förbehåller sig rätten att inkalla andra hingstar utanför dessa åldersklasser vid behov.

Hingst som kallas och uteblir fråntas sitt RS, tills hingsten visas vid ett senare avelsvärderingstillfälle. Avkommor avlade under period då hingst fråntagits sitt RS-nummer
är inte berättigade att få RS. Hingst som är utlånad till annat land det året den kallas in, skall visas när den återvänt till Sverige. Hingst som uteblir på grund av sjukdom måste uppvisa godkänt veterinärintyg.
Visas hingsten vid ett senare tillfälle tas dubbel anmälningsavgift ut. Ägaren skall uppvisa ett veterinärintyg på att hingsten inte uppvisar symtom på soleksem/mansvansskorv.
Veterinärintyget ska vara utfärdat i juli, augusti eller september för
hingsten ska återfå sitt RS.

Generalmönstring för hingst bosatt norr om Dalarnas och Gävleborgs län
För dessa hingstar finns möjlighet att anmäla till generalmönstring på sommarpremiering.

Ansökan om möjlighet att visa på sommarpremiering ska ha inkommit till SSS styrelse senast 1 juli aktuellt år. Tänk på att du måste anmäla hingsten innan ordinarie anmälningstid för sommarpremieringsplatsen passerats. Mer info om dessa arrangemang på SH:s hemsida.

Datum och platser för 2020 års avelsvärderingar arrangerade av SH publiceras runt årsskiftet.