Bli medlem

 Medlem 2019

Om du redan är medlem i SSS så ange medlemsnumret vid betalningen. Medlemsnumret finner du på adressetiketten på tidningens baksida. Namn och adress behöver inte anges såvida ingen förändring skett sedan förra året. Om du önskar byta regionalförening måste detta meddelas, i annat fall kvarstår du i samma som föregående år.

Om du blir medlem i SSS för första gången var noga med att utöver dina kontaktuppgifter ange vilken regionalförening som du vill bli medlem i. Om man inte önskar vara medlem i någon regionalförening går det bra att vara central medlem.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Avgiften sätts in på SSS bankgiro 260-9675.

Enskild medlem: 350 kr
Familjemedlemskap: 400 kr
Medlem från annat land (membership from abroad): 400 kr

Medlem utanför Sverige betalar avgiften till följande konto:

Membership from abroad use the following IBAN and SWIFT code:
IBAN: SE3560000000000755689178, SWIFT-kod: HANDSESS

För dig som är ny medlem använd nedanstående formulär för att meddela dina kontaktuppgifter. Glöm inte att betala medlemsavgiften enligt ovan!

Medverka på utställningar

Om ni tänkt visa ponny på utställning – tänk på att den som står som ägare på ponnyn också ska vara den som är medlem. Är ni flera i familjen som äger ponnyerna ska familjemedlemskap lösas.

Om ni ska anmäla till utställning ska medlemsavgiften vara betald senast samma datum som sista anmälningsdag för att undvika förhöjd anmälningsavgift.

Tidningen

Om medlemsavgift inte är betald senast vid tidningens manusstoppsdatum kommer inte gällande tidning att skickas ut. Inga tidningar skickas längre i efterskott. Löser man medlemskap under året går det bra att beställa tidigare utgivna nummer av tidningen om de finns kvar i lager. Sätt då in 40 kr per nummer på bankgirot. Ange vilka nummer som beställningen avser.

Frågor?

Om du har frågor om medlemskap eller adressändringar ta kontakt med Jenny Sjölander.

Jenny Sjölander
Telefon: 070-6116444
E-post: sjolander.jenny@gmail.com