Medlemstidning

Medlemstidningen Shetlandsponnyn utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör:
Åsa Petersson
Solbacken 120
382 90 Örsjö
Tel: 0481-202 20
E-post: asa_petersson@hotmail.com

Manusstopp för material till medlemstidningen är:

Nummer 1: 1/2 – utkommer i mars
Nummer 2: 1/5 – utkommer i juni
Nummer 3: 1/8 – utkommer i september
Nummer 4: 1/11 – utkommer i december

 

tidning_nr_4_2014  SP Nr 2

Ansvarig utgivare för tidningen:

Ordförande
Tobias Zetterblom

0736-440042

e-postadress: axelakare@gmail.com

Spara

Spara