Medlemskap

SSS HAR EN NY HEMSIDA! SE http://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/

Medlemskap och tidningen Shetlandsponnyn

När man är medlem är man röstberättigad och har möjlighet att påverka i föreningen.  I medlemskapet ingår medlemstidningen Shetlandsponnyn som utkommer med fyra nr per kalenderår. Medlemmar betalar en lägre anmälningsavgift till utställningar och andra aktiviteter som anordnas av SSS och dess regionalföreningar.

Medlemskap

Vill du bli medlem?
För att blir medlem i SSS, betalar du in medlemsavgiften samt fyller i nedanstående kontaktformulär. Lämna kontaktuppgifter och ange vilken regionalförening som du vill tillhöra. Vill du inte vara vara medlem i någon regionalförening så välj – Central medlem.

Är du redan medlem i SSS?
Uppge ditt medlemsnumret vid betalning av årsavgiften. Medlemsnumret finner du på adressetiketten på tidningens baksida. Namn och adress behöver inte anges såvida ingen förändring skett sedan föregående år. Om du önskar byta regionalförening måste detta meddelas, i annat fall kvarstår du i samma som tidigare år.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Betalar du efter den 1 november gäller avgiften även för kommande år.

Enskild medlem 350 kr
Familjemedlemskap 400 kr
Medlem från annat land (membership from abroad) 400 kr

Avgiften sätts in på SSS bankgiro 260-9675.

Medlem utanför Sverige betalar avgiften till följande konto. Membership from abroad use the following IBAN and SWIFT code – IBAN: SE3560000000000755689178, SWIFT-kod: HANDSESS

Nya medlemmar fyller i sina kontaktuppgifter i formuläret nedan.


Enskild medlemFamilj


NordÖstVästSydostSydväst (vilande)SydIngen (central medlem)

Delta på utställning
Om du planerar att vill visa din ponny på utställning – tänk på att den som står som ägare på ponnyn också ska vara den som är medlem. Är ni flera i familjen som äger ponnyerna ska familjemedlemskap lösas.

När du anmäler till utställning ska medlemsavgiften vara betald senast samma datum som sista anmälningsdag för att undvika förhöjd anmälningsavgift.

Har du frågor rörande medlemskap?
Om du har frågor om medlemskap eller vill göra en adressändring? Kontakta Jenny Sjölander, 070-6116444 eller medlem@shetlandsponny.se


Medlemstidningen

Medlemstidningen Shetlandsponnyn utkommer med fyra nummer per år. Vi vill gärna att ni medlemmar hör av er och hjälper till att fylla tidningen med intressanta repotage och insändare.

Är medlemsavgiften betald senast vid tidningens manusstoppsdatum kommer tidning att skickas ut. Inga tidningar skickas längre i efterskott. Löser man medlemskap under året kan du beställa tidigare utgivna nummer av tidningen om de finns kvar i lager. Detta gör du genom att betala in 40 kr per nummer på SSS bankgiro. Ange vilka nummer som beställningen avser.

Redaktör
Åsa Petersson
Solbacken 120
382 90 Örsjö
Tel: 0481-202 20
E-post: asa_petersson@hotmail.com

Ansvarig utgivare
Tobias Zetterblom, Ordförande
E-post: axelakare@gmail.com

Manusstopp för material till medlemstidningen
Nummer 1: 1/2 – utkommer i mars
Nummer 2: 1/5 – utkommer i juni
Nummer 3: 1/8 – utkommer i september
Nummer 4: 1/11 – utkommer i december

 tidning_nr_4_2014