Bruksprov i samband med Shetland Nords utställning i Riddarhyttan 13 juni 2020

Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander (godkänd av SSS)
Öppet för shetlandsponnyer 3 år och äldre (sto, hingst, valack).

Körprov eller Ridprov, (går att genomföra båda samma dag) 250 kr /prov betalas in senast den 8/5 till Sveriges Shetlandssällskaps BG 260-9675.
Anmälan skickas senast den 8/5 till: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91 Skinnskatteberg, tel. 076-1104112, E-post: a.hulsebos@telia.com
Använd blankett för övriga klasser.

Bruksprovet genomförs utomhus på grusbana.
Minst 10 Max 25 ekipage.

Körning
Utrustning: Ponnyn bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon.
– slagremmar, resgjord är tillåtet, dock hjälptyglar ej tillåtet.
– betsling enligt vad gäller ridning.
Genomförande – Ponnyn ska köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet.
– Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
– Vid körprov ska ponnyn vara selad med väl tillpassad sele. Kusken ska använda hjälm.

Ridning
Utrustning: Ponnyn ska vara betslad med tränsbett av vedertagen typ, lindor eller damasker är ej tillåtna.
Genomförande: Ponnyn ska ridas enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Ponnyn ska göra 2 halter och vara stillastående.
Vid ridprov ska ryttaren bära passande klädsel och hjälm samt ponnyn ska vara sadlad med väl tillpassad sadel
Godkänt/icke godkänt bruksprov (skriftlig poängsatt kritik)
Notering i webstamboken vid godkänt kör/ridprov. Hingstar och ston med RS belönas med GII. Diplom skickas ut vid godkänt kör/ridprov.
Ponnyns ägare ska vara medlem i SSS/eller ansluten regionalförening (inget medlemskrav på ryttare/kusk).

Beräkning
Följande moment ska bedömas och protokollföras:
a. uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b. igångsättning
c. halter
d. temperament, samarbetsvilja och lydnad
På bruksprovsprotokollet ska plats finnas för omdöme av genomförandet av gångarterna. Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng ska (för godkännande) bli lägst 5, ingen delpoäng under 4. Försök till uppsittning/anspänning får ej pågå i mer än 5 min, dock kan hästägare få ett försök till senare samma dag.

Dagens bästa bruksprov utses.

Proposition för SSS Riksutställning i Sparreholm 2 augusti 2020

Domare: Lars Gerth
Plats: Sparreholm
Utställningsansvarig: Sveriges Shetlandssällskap
Platsansvarig: Tobias Zetterblom 0736440042
Anmälan senast: 1/7 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 611 94 Nyköping. eller mail: mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan på Sveriges Shetlandssällskapets hemsida www.shetlandsponny.se

Anmälningsavgift: 250 kr ska betalas in på bg. 260-9675 Sveriges Shetlandssällskap, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Föl 150 kr om modern ställs ut.

Följande klasser anordnas: 1-17, Bruksklasser finns på separat proposition.
Färgklasser: Nej
Underlag: sand
Boxar och Övernattningsrum mm:
Frågor och bokning görs direkt till Anna på email: equestrian@sparreholmsslott.com
Box ströad 300:-/dygn eller Dagbox 250:-
Husvagnar och hästbussar kan ställas på parkeringen.
Enstaka tältplatser på gräs finns vid hästcentret.
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
-Minst 40 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Bruksklasser kommer anordnas, mer info och separat proposition finns på hemsidan.

Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida www.shetlandsponny.se

Proposition för Shetland Syds utställning Höör den 15 augusti 2020

Domare: 2st, Mr Libertus Alderkamp NL  och  Mr Johan den Hartog NL.
Plats: Bosjökloster Slott, Höör.
Utställningsansvarig: Anneli Archenholtz – hasselbostuteri@gmail.com och Edith Eriksson – hultaedith@gmail.com.
Platsansvarig: Katarina Möller 0739 870669
Anmälan senast: 15/7 till anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp eller anmalanshetlandsyd@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250: -/ponny för medlemmar i SSS, Anmälningsavgiften för klass 1, 1M, 2 och 2M föl är 150: – om modern är anmäld till utställningen.  Klass 19 samt tömkörning kostar 75:-./startande. Dubbel avgift för icke medlem i SSS. Insättning på Syds konto: Swedbank, bankgiro 103-0105. Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158 BIC/SWIFT SWEDSES. Kom ihåg att märka din betalning med medlemsnummer ELLER kontaktuppgifter.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19, Tömkörning.                                                       
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag: Bedömningen sker på gräs
Boxar: Nej
Servering: Ja (det går att betala med kort)
Särskilda Bestämmelser: Minst 50 st anmälda, Betalningsdatum gäller. Öppen poängbedömning av domare, Meriterande för SSS utmärkelser. Valör tilldelas samt snitt/delpoäng av de två domarnas gemensam poäng. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Proposition för Shetland Syds Ungponnyutställning i Osby 12 september 2020

Domare: Meddelas senare
Plats: Osbyortens Ryttarförening, Osby.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358
Platsansvarig: Malin Sjöholm 076-8522230
Anmälan senast: 12/8, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för Sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Utländsk betalning : IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.

Följande klasser anordnas: 1-9,19, Tömkörning. Bruksklass Tömkörning 75 kr/start. Anmälningsavgift Klass 19, 75 kr. Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.

Färgklasser: Ja, sammanslagning kan ske.
Underlag utställning: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja.

Följande Hederspriser delas ut:
– Bästa svenskfödda
– Bästa gångarter MINI

Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Inbjudan till exteriördomarutbildning i Tranås den 14 mars 2020

Sveriges Shetlandssällskap bjuder in till en heldag exteriördomarutbildning under ledning av Helena Kättström och Annika Strindgård där vi välkomnar egna aspiranter, redan godkända rasdomare för andra raser samt övriga som tidigare deltagit i exteriörbedömningskurs.

Program lördag
9:30 – Samling, fika.
10.00 – Shetlandsponnyns historia.
Hur skapades shetlandsponnyn? Vilka förutsättningar har lagt grunden till dagens shetlandsponny? Rastyp idag och genom tiderna, mini och standard (Annika Strindgård)
11.00 – Exteriörbedömning i teorin.
Vad är viktigt vid verbal beskrivning och hur ska man tänka om poäng? (Helena Kättström)
12.00  – Lunch.
13.00 – Exteriörbedömning – praktisk övning och praktiskt prov.
15.00 – Fika.
15.30 – Frågestund och därefter teoretiskt prov.
16.30 – (senast) Slut.

Kostnad 750 kr och betalas till föreningens bankgiro 260-9675 i samband med anmälan.

Anmälan gör du till Märta Persson bluemull@hotmail.com eller
0703-564406. Passa även på att meddela om ev. specialkost.

Välkommen med din anmälan senast 9 mars 2020.

Proposition för Shetland Syds Utställning Ahla den 27 juni 2020

Domare: Håkan Erlandsson.
Plats: Laholmortens Lantliga Ryttarförening, Ahla.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358.
Platsansvarig: Malin Sjöholm.
Anmälan senast: 27/5, anmäl per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr, anmälan föl 150 kr om modern ställs ut. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Anmälningsavgift 75 kr Klass 19. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag.
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.
Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser!

Följande klasser anordnas: 1-17, 19.
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag utställning: Grus

Boxar: Ja, bokas genom sandbacka@hotmail.com. Pris 1 dag 250 kr- en spånbal ingår, 1 dygn 400 kr 2 spånbalar ingår. BOXARNA SKALL MOCKAS UR AV DEN SOM HYR DEM ANNARS BLIR DET DUBBEL BETALNING.
Servering: Ja, kiosk med fika o lunch.

Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 80 st. Betalningsdatum gäller.
Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.
Följande Hederspriser delas ut: Bästa Ben, Bästa Skäck.

Testning för Skeletal Atavism

Testning av Skeletal Atavism, SA.

Om du låtit testa din shetlandsponny för Skeletal Atavism (anlag för krumgen) kan du skicka en kopia på ditt testresultat till SSS kansli för publicering i webbstamboken. Kontaktuppgifter till kansliet hittar du på första sidan i webbstamboken.

Man kan vidimera sina test antingen genom chipavläsning eller om man gör det i samband med DNA härstamnings-kontroll. De olika sätten skrivs in i webstamboken och det kommer framöver också att stå vilket laboratorie som utfört testet.

De som redan valt att testat sina ponnyer för SA, de testningarna gäller och kommer inte att behöva göras om oavsett vad som beslutas fram i tiden.

Test för anlaget kan du beställa via t.ex. SLU här i Sverige (https://www.slu.se/hgenlab) eller UC Davies i USA (https://www.vgl.ucdavis.edu/services/horse.php).

Du hittar mer information om SA på sidan Sjukdomar och genetik.

Proposition Föruttagning Avelsvärdering i Mullsjö 4 april 2020

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

Allmänt
– Hingst kan individprövas vid lägst 3 års ålder, såvida han uppfyller rasvisa krav.
– Individprövningen sker i två steg: föruttagning och central avelsvärdering.
– Bruksprov är frivilligt för hingstar som godkänns enligt rasvisa krav.
– Föruttagning samt avelsvärdering och eventuellt bruksprov sker på samma dag.

Befriad från föruttagning är
– I Sverige tidigare godkänd hingst.
– Hingst införd som godkänd hingst, i av moderlandet för internationell avel, godkända stamböcker.
– Hingst som av nämnden rekommenderats, tidigast under föregående kalenderår, till central avelsvärdering.

Mätintyg
Mätintyg godtas ej. Hingsten ska mätas på plats.

Föruttagning Central Avelsvärdering
Vid föruttagningen visas hingstarna exteriört. Rörelserna visas även på hårt underlag. Alla hingstar som inte tidigare är godkända enligt hingstreglementet ska kontrolleras på avelsvärderingsplatsen avseende tandstatus. Hingstar som rekommenderas till central avelsvärdering genomgår en utökad veterinärbesiktning. Vid den centrala avelsvärderingen visas hingstarna exteriört ytterligare en gång.

De hingstarna som är anmälda direkt till central avelsvärdering visas på hårt underlag.
Passhandling i original skall uppvisas vid ID-/mätstationen. En rekommendation är att hingstarna är chipmärkta före förrättningen.

Frivilligt bruksprov
Bruksprovet utförs vid lägst 3 års ålder, anmälan noteras på anmälningsblanketten.
Efteranmälan till bruksprov kan göras, i mån av plats, mot avgift. Provet består av rid eller körprov. Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning. Godkänt officiellt kvalificeringslopp enligt SPTF:s/ST:s tävlingsreglemente, gäller också. Se SSS Hingstreglemente för mer info om bruksproven.

Anmälningsavgift
a)
till föruttagning: 600 kr.
b) direkt till central avelsvärdering (se ”Befriad från föruttagning”): 1000 kr.

Tilläggsavgift 400 kr (avgiften är en anmälan till central avelsvärdering och skall erläggas, i sekretariatet, direkt efter föruttagningen). Kvittot och passet skall sedan medtagas till veterinärbesiktningen.

Anmälan och avgiften skall vara SSS tillhanda senast 14/2 -2020. Hingsten är inte anmäld förrän både anmälan och avgift inkommit. För anmälningsavgift eller anmälningsblankett som kommer SSS tillhanda efter anmälningstidens utgång utgår dubbel anmälningsavgift.

Anmälningsblanketten måste undertecknas i original och insändas till SSS.
Efteranmälningar mottages mot dubbel avgift tills katalogunderlaget är gjort.
Bilagor skall skickas tillsammans med anmälan. Skickas de vid senare tillfälle kan de ej komma hingsten tillgodo.
1. Hingsten ska vid anmälan vara registrerad i Sverige.
2. Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren önskar åberopa. Alla uppgifter (pappersmeriter) ska skickas i 1 exemplar och skall inte häftas.

Särskilda bestämmelser
1.
Vid inställd förrättning p g a force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. Anmäld hingst kan flyttas till nästkommande avelsvärderingstillfälle innan katalogen går i tryck och då förs halva anmälningsavgiften över till nästa avelsvärderingstillfälle.
2. Vid återbud p.g.a. skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls till SSS före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
3. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Rätt till ändringar förbehålles arrangören.

Övriga upplysningar kan erhållas från SSS styrelse. Proposition, anmälningsblankett samt hingstreglemente finns på: www.shetlandsponny.se. Katalog över anmälda hingstar samt närmare anvisningar för hingstägaren kommer att sändas ut till berörda innan förrättningen.

Annonsering i Avelsvärderingskatalogen
Pris för helsida: 300 kr gäller medlemmar i Sveriges Shetlandssällskap, 500 kr för näringsidkare. Annonskostnaden skall betalas i förskott. Materialet skall insändas senast den 2020-02-14. Materialet skickas till: Mia Zetterblom, stuterikronblad@gmail.com.

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

ATT TÄNKA PÅ VID FÖRBEREDELSE AV HINGST INFÖR FÖRUTTAGNING/AVELSVÄRDERING

1. Träna hingsten för uppvisning på rakspår i skritt och trav. Träna också på att ställa upp hingsten med sidan mot domarna.
2. Vänj hingsten vid att man tar runt skenben och känner på testiklarna. Inför ögonlysningen är det bra att även vänja hingsten vid ficklampa.
3. Träna på att visa hingstens bett (framtänderna).
4. Hingst som ej tidigare är avelsvärderad i Sverige med godkänt resultat skall visas utan skor. Obs! Hingst som har skor kommer att få plocka bort dem på plats, för att få visas.
5. Glöm ej ta med hästpasset.

PÅ AVELSVÄRDERINGSPLATSEN

1. Var i god tid!
2. Innan hingsten lastas av skall hästägarförsäkran undertecknas i sekretariatet.
3. De hingstar som blir godkända enligt rasvisa krav måste lämna DNA-prov på plats. Detta görs hos ID-kontrollanten/Mätningen, medtag också hästpasset.
Det är hingstägarens ansvar att infinna sig för DNA-provtagning. Analysen bekostas av hingstägaren. Hingst godkänd i annat land kan undantas från kravet på DNA-prov på avelsvärderingsplatsen. Fullständig godkänd DNA-dokumentation ska bifogas av ägaren vid anmälan. Hingsten ska vara härstamningskontrollerad mot far, mor och morfar med godkänt resultat. Vid osäkerhet ska DNA-prov tas på plats. Vid avelsvärderingen ska identiteten kontrolleras mot chip och pass.

Om hingsten blir berättigad att ansöka om RS är det hingstägarens ansvar att få fram och bekosta DNA prov på hingstens moder. Tips! Ligg gärna lite före och tag fram moderns DNA innan avelsvärderingen av hingsten (detta förkortar tiden för ansökan för RS).

Anmälan skickas till:
Sveriges Shetlandssällskap
Box 314
532 24 SKARA

Betalningen sätts in på SSS plusgiro 248798–1 senast sista anmälningsdag. Katalog över anmälda hingstar och närmare anvisningar för hingstägaren sänds till berörda innan avelsvärderingen.