Ansökta stuterinamn

Tidningen ridsport kommer att ta bort rutan där publicering av ansökta stuterinamn tidigare har skett.

Nya ansökningar om stuterinamn kommer hädanefter publiceras på SPAF:s och dess medlemsorganisationers hemsidor.

ANSÖKTA STUTERINAMN

Jillan, new forest, sv rp., Pernilla Folkesson, Munka Ljungby

Siaön´s, shetl., Lotta Eriksson, Bålsta

Aspgärdet, shetl., Maria Miller, Enköping

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@swipnet.se,  tillhanda senast 15 september.

Anmäl till sommarpremiering

Sommarpremieringssäsongen är precis runt hörnet och till årets första platser har anmälningstiden redan gått ut. Tänk på att SH inte accepterar efteranmälningar så var ute i god tid med din anmälan. Tänk också på att anmälan inte är komplett förrän anmälningsavgiften är inbetald till arrangörens konto.

Mer information om årets premieringar, propositioner och sista anmälningsdag finns att läsa på SHs hemsida: Länk

 

Årets föl – rapportera resultat och ansök om pass

Nu börjar årets föl att födas!

Glöm inte att rapportera in resultatet, även de betäckningar som tråkigt nog inte resulterat i ett levande föl ska rapporteras. Enklast rapporterar du via nätet: Länk

Om du rapporterar via nätet behöver du inte skicka in papperstalongen Resultat av betäckning.

Om du ansöker om pass senast 30 september lämnas möjlighet till rabatterat pris på passet. Rabatterat pris lämnas bara för de betäckningar som är korrekt rapporterade med betäckningsrapport.
Här finner du vilka handlingar som ska skickas in: Länk

Tänk på att ansökan om pass ska vara inkommen till kansliet allra senast årsskiftet.

 

Att uppdatera uppgifter i hästpasset

Valberedningens förslag inför årsmötet

Valberedningen har lämnat nedanstående förslag inför lördagens årsmöte:

Ordförande
Magnus Karlsson            Tackat ja till omval 1 år

Ledarmöter
Malin Ohlin                      Vald till 2018
Carina Wingård               Vald till 2018
Elisabeth Jeppson           Vald till 2018
Torsten Jeppsson            Tackat ja till omval 2 år
Tina Bonli                         Tackat ja till omval 2 år
Ingalill Hoveklint              Tackat ja till omval 2 år

Suppleanter
Lennart Kruger                Vald till 2018
Susann Melkersson        Tackat ja till omval 2 år
Anette Wadman               Nyval till 2019
Angelica Lauth                 Tackat ja till omval 2 år
Petra Jakobsson              Vald till 2018

Revisorer välj på ett år
Lotta Hedborg
Med personlig sup. Thomas Johansson

Edit Eriksson
Med personlig sup. Annelie Linderholt