Proposition för Shetland Syds DUBBELUTSTÄLLNING i Sölvesborg 31 oktober 2020

Domare: Gert-Jan Jaspersen NL ( Standard) samt Annika Strindgård (Mini).
Plats: Snapphanarnas Ryttarförening, Sölvesborg.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358
Platsansvarig: Hans- Ola Joelsson 0708 157284

Anmälan: Senast 30/9, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per, anmälan föl 150 kr om modern ställs ut. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Klass 20 Maskerad gratis. Bruksklasserna Tömkörning, Handlerhopp 75 kr/start. Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.

Följande klasser anordnas: 1-17, 20 samt Tömkörning, Handlerhopp (Poäng).
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag utställning: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja, kiosk med fika o lunch.

Följande hederspriser delas ut: Bästa svenskfödda m svenska föräldrar båda ringarna.
Särskilda bestämmelser: En ring för mini o en ring för standard, Bis, R-Bis, championat ut ses i båda ringarna. Båda BISen tävlar sedan om Overall BIS.
Minst 30 ponnyer anmälda/ring för att utställningen skall genomföras.
Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Proposition för Shetland Öst utställning i Sparreholm 1 augusti 2020

Domare: ej klart
Plats: Sparreholm
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736791005, Liza Sandström 0738498824
Anmälan senast: 1/7 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 611 94 Nyköping. eller mail: utstallning.shetlandost@gmail.com.

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50:-

Följande klasser anordnas: 1-15, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Sand
Boxar: Ja
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen.
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 40 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Bruksklasser kommer anordnas, mer info och separat proposition finns på www.shetlandöst.se

Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, utstallning.shetlandost@gmail.com  eller gå gärna in och gör en digital anmälan för ÖST.

Proposition för Shetland Nords utställning Väddö 11 juli 2020

Domare: Annika Strindgård
Plats: Toftinge Gård, Väddö
Utställningsansvarig: Catarina Reeves, 0730927060.
Platsansvarig: Linnea Dahlberg och Catarina Reeves
Anmälan senast: 11 juni 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till Catarina Reeves, Söderbacksvägen 15, 76493 Väddö eller e-post svetsmeckarnsviv@telia.com.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.

Följande klasser anordnas: 1-15, 20
Färgklasser: Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid strykningar.
Underlag: Bedömning sker i ridhus.
Boxar/Boende: Boxar finns att hyra. Hör av er till utställningsansvarig per sms, 0730927060
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 40 anmälningar för att utställningen ska bli av, maximalt 70 anmälningar.

Maskeradklass med blomstertema anordnas i lunchpausen. Kostnad 75 kr som betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag för utställningen. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.

Träff med regionalföreningarna den 26 april 2020

Två representanter från varje regionalförenings styrelse är välkomna till träff med SSS styrelse på Ekerödsrasten i Ekeröd (Hörby) på förmiddagen före årsmötet samma dag.

Det blir bl a information från styrelsen och möjlighet att ställa frågor.

Vi börjar kl 9.30 med kaffe och fralla och slutar senast klockan 12.00.

Anmäl till Märta Persson på bluemull@hotmail.com om ni vill delta. Har ni  specifika frågor som ni önskar få svar på vill vi ha dem tillsammans med anmälan senast den 2020-04-13.  

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Proposition för Shetland Nord/ Eskilstuna Ponnytrav Drive-In utställning Sundbyholm 27 juni 2020

Domare: Helena Kättström.
Plats: Sundbyholms travbana.
Ansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679.
Platsansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679.
Anmälningsavgift: 200 kr/häst. Anmälningsavgiften betalas på plats vid anmälan.
Anmälan: Sker på plats, max 70 st, företräde för de som startar på dubbeltravet, allt i mån av plats. Mer info i PM. Medtag hästens pass på utställningsdagen!

Underlag: Utomhus, grus.
Box: Nej.
Klass: 18 Drive-In. Öppen för renrasiga shetlandsponnyer och russ.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Ponnyer som erhåller guld tävlar vidare om olika hederspriser t.ex. Bäst i rasen Shetland, Bäst i rasen Russ, Overall Champion mm.

Shetland: Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

Russ: Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar. Samtliga deltagare samt poäng förs in i Blå basen och resultatet kan tillgodoräknas som avelsmeriterande.

Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida samt Eskilstuna Ponnytravs hemsida med starttider, vägbeskrivning mm.

Proposition för Shetland Öst utställning på Stjärnhov 3 oktober 2020

Domare: Annika Strindgård
Plats: Stjärnhov
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 3/9 2020.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Proposition för Shetland Öst utställning på Norrköping, Skogslotten 21 nov 2020

Domare: Viveka Karlestrand.
Plats:
Skogslotten, Norrköping.
Utställningsansvarig/Platsansvarig:
Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 21/10 2020. Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Proposition för Shetland Öst utställning på Norrköping 18 april 2020

Domare: Gunn Johansson
Plats: Skogslotten, Norrköping
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 18/3 2020.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 3-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Proposition för Shetland Syd Westernutställning i Kågeröd 18 april 2020

Domare: Torsten Jeppsson.
Platsansvarig: Anne Mette von Ahnen 0731071707.
Utställningsansvarig: Sissel Tornerup 0706877412.
Anmälan senast: 18/3.
Anmälningsavgift: 250kr/ ponny för medlemmar i SSS. From 3:e ponnyn 200 kr st. För icke medlem: 500 kr/ ponny. Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Syds bankgiro: 103-0105. IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158.
Anmälan skickas till: Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.

Följande klasser anordnas: 4-11, 13-17,19-20
Underlag: Ridhus.
Boxar: Nej.
Färgklasser: Ja, sammanslagning kan ske.
Separata miniklasser: Ja.
BIS och Reserv BIS utses enligt grundpropositionen.

Särskilda bestämmelser: Minst 40 st ponnyer anmälda för att utställningen skall bli av, max ca 70 anmälda.

Nedanstående hederspriser delas ut. Alla hederspriser utses av ansvariga för utställningen.

  • Bästa Färgade utöver svart
  • Bästa utklädsel Vuxen
  • Bästa utklädsel Barn
  • Bästa Mini
  • Bästa Standard

Klass 19 Handlerklass, 24 Agility, 25 Handlerhopp anordnas, avgift 50 kr/ klass.

Proposition för Shetland Nord utställning i Riddarhyttan 13 juni 2020

Domare: Morgan Johnsson.
Plats: Fors Gård i Riddarhyttan
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91 Skinnskatteberg. Tel. 076-1104112, a.hulsebos@telia.com.
Anmälan senast: 8/5, anmälan kan ske via post eller mail till utställningsansvarig Annalena Hulsebos, se adress ovan. (Ange e-postadress för bekräftelse att anmälan har kommit fram).
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt klass 21 Ponny i hand
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar: Ja, bokas och betalas i samband med anmälan 250 kr/ box (Camping finns i närheten för långväga utställare, se Liens camping)
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 50 st max 70 st anmälda ponnyer för att utställningen skall genomföras.

Klass 21: Ponny i hand kostnad 75 kr. Genomförs på avgränsad plats i ridhuset och är en utmaning om att kunna hantera sin ponny i vardagliga göromål. Domaren tittar på säkerhet och samarbetsförmåga. Samtliga deltagare får utmärkelse och pris lottas bland deltagarna. Hjälm är obligatorisk.