Om SSS

Föreningen grundades 1967.

Verksamheten enligt stadgarna:

 • hålla kontroll och uppsikt över i landet befintligt avelsmaterial såväl som övriga shetlandsponnyer
 • föra stambok och register över shetlandsponnyer och dess ägare
 • stödja organisationer och sammanslutningar som arbetar enligt föreningens ändamål
 • vara medlemmar och övriga för rasen intresserade personer behjälpliga med råd och upplysningar
 • upprätta och vidmakthålla kontakter med regionalföreningarna, vilka är remissinstanser till SSS
 • anordna utställningar
 • tillse att avelsvärderingar genomförs
 • på olika sätt sprida kännedom om shetlandsponnyn
 • upprätthålla kontakt och samarbete med såväl nationella som internationella organisationer och avelsföreningar
 • utge information till medlemmarna
 • tillse att domarutbildningar genomförs

SSS verkar för sunda och rörliga Shetlandsponnyer av god rastyp. De skall lämpa sig för alla förekommande användningsområden inom alla bruksgrenar, för avel och utställning.

Gällande rasstandard för Shetlandsponnyn finner du här.