Styrelse

Sveriges Shetlandssällskaps styrelse 2020

Ordförande/Ordinarie ledamot
Vakant

Vice Ordförande/Ordinarie ledamot
Vakant

Kassör/Ordinarie ledamot
Vakant

Ordinarie ledamot
Vakant

Ordinarie ledamot
Vakant

Ordinarie ledamot
Vakant

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant

Jacob van Woerden – Suppleant/PR & Media
Edet 1, 546 94 Undenäs
0765-556969, jacob.vanwoerden@gmail.com

Kristina Blad – Ordinarie ledamot/ Avelskommitté
Lekåsa Boslätt 801, 465 95 Nossebro
0733-44 88 00, kristina@blad.se

Anne Pagmar – Suppleant/Avelskommitté
Jäboruder 1, 565 91 Mullsjö

070-55 22 678, anne@jaboruder.se

Suppleant
Vakant

Anneli Linderholt – Revisor
Hejanvägen 57, 370 11 Backaryd
0709-433995, anneli.linderholt@ronneby.se

Sara Linder – Revisor
Fröjel Bofride 750, 623 55 Klintehamn
0733-358258, frusaralinder@gmail.com


Vår adress och övrig information
Sveriges Shetlandssällskap
Box 314
532 24 Skara

Telefon (till kansliet) 0511- 67280
Bankgiro 260-9675