Proposition för Shetland Nord utställning i Sundsvall 20 september 2020

Domare: Gunn Johansson
Plats: Näsets Ridcenter, Matfors
Utställningsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Platsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Anmälan senast: 19 augusti, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, per post till Anna Halvarsson, Östanbo 731, 82672 Sandarne eller mejl halvarsson_674@hotmail.com.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna! Märk betalning med plats och ponnyns namn

Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Ja mer info kommer senare
Servering: Ja det går at betala med kontant och Swish
Särskilda bestämmelser:
Min 40 för att utställningen skall genomföras. Max 70