Proposition för Shetland Nord Drive-In utställning Kolbäck 6 juni 2020

Domare: Liselotte Erixon
Plats: Vänsta Gård, Kolbäck.
Ansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679, Emelie Videll 073-1421494
Platsansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679
Underlag: Ridhus
Box: Nej
Anmälan: Föranmälan (antal ponnyer) sker till Johanna Axelsson, Hamra 8, 725 92 Västerås, johanna.granberg@hotmail.com, 070-3521679 senast den 22 maj (via post, sms eller mail. Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Anmälningsavgift: 200 kr/ ponny, dubbel avgift för icke medlem. Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast den 22 maj.

Klass: 18 Drive-In.
Särskilda bestämmelser:
Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Olika hederspriser kommer delas ut t.ex. Dagens Bästa Shetland, Allroundchampion mm
Bruksklasser anordnas parallellt, se separat bruksproposition.

Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress.