Proposition för Shetland Nord utställning i Riddarhyttan 13 juni 2020

Domare: Morgan Johnsson.
Plats: Fors Gård i Riddarhyttan
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91 Skinnskatteberg. Tel. 076-1104112, a.hulsebos@telia.com.
Anmälan senast: 8/5, anmälan kan ske via post eller mail till utställningsansvarig Annalena Hulsebos, se adress ovan. (Ange e-postadress för bekräftelse att anmälan har kommit fram).
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt klass 21 Ponny i hand
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar: Ja, bokas och betalas i samband med anmälan 250 kr/ box (Camping finns i närheten för långväga utställare, se Liens camping)
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 50 st max 70 st anmälda ponnyer för att utställningen skall genomföras.

Klass 21: Ponny i hand kostnad 75 kr. Genomförs på avgränsad plats i ridhuset och är en utmaning om att kunna hantera sin ponny i vardagliga göromål. Domaren tittar på säkerhet och samarbetsförmåga. Samtliga deltagare får utmärkelse och pris lottas bland deltagarna. Hjälm är obligatorisk.