Proposition för Shetland Sydosts Höstutställning i Långasjö 10 oktober 2020

Domare: Alf Johansson.
Plats: Långasjö Ridhus.
Utställningsansvarig: Anna Lundin, tel 0731-510131.
Platsansvarig: Eva Aronsson, tel 0709-890370.
Anmälan senast: Måndag 14 september 2020.
Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se. Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges!

Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn. Anmälningsavgift för klass 19, handlerklass, är 50 kr.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 19.
Färgklasser: Nej.
Underlag: Bedömningen sker i ridhus.
Boxar: Nej.
Servering: Ja.
Särskilda bestämmelser: Minst 40 och max 70 deltagare.
Klass 19, Handlerklass, anordnas. Efteranmälan till handlerklassen, mot dubbel avgift, tas emot t.o.m 2 oktober.
Följande hederspriser delas ut:
Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa veteran
Bästa färgade
Bästa gångarter
Bästa Sydostägda