Proposition för Shetland Sydosts Påskutställning i Vetlanda 13 april 2020

Domare: Linnea Ornstein.
Plats: Vetlanda.
Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131.
Platsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131.
Anmälan senast: 16 mars 2020. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se. Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges.
Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 3-11, 13-17 samt 20.
Färgklasser: Nej.
Underlag: Bedömningen sker i ridhus.
Boxar: Nej.
Servering: Ja.
Särskilda bestämmelser: Minst 40 och max 70 deltagare. Klass 20, Maskeradklass, anordnas och det är gratis att delta! Efteranmälan till maskeradklassen tas emot t.o.m 11 april.

Följande extra hederspriser delas ut:
Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa veteran
Bästa färgade
Bästa gångarter
Bästa Sydostägda