Proposition för Shetland Syds Ungponnyutställning i Osby 12 september 2020

Domare: Meddelas senare
Plats: Osbyortens Ryttarförening, Osby.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358
Platsansvarig: Malin Sjöholm 076-8522230
Anmälan senast: 12/8, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för Sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Utländsk betalning : IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.

Följande klasser anordnas: 1-9,19, Tömkörning. Bruksklass Tömkörning 75 kr/start. Anmälningsavgift Klass 19, 75 kr. Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.

Färgklasser: Ja, sammanslagning kan ske.
Underlag utställning: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja.

Följande Hederspriser delas ut:
– Bästa svenskfödda
– Bästa gångarter MINI

Särskilda bestämmelser: Minst 40 ponnyer anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.