Proposition för Shetland Syds utställning Höör den 15 augusti 2020

Domare: 2st, Mr Libertus Alderkamp NL  och  Mr Johan den Hartog NL.
Plats: Bosjökloster Slott, Höör.
Utställningsansvarig: Anneli Archenholtz – hasselbostuteri@gmail.com och Edith Eriksson – hultaedith@gmail.com.
Platsansvarig: Katarina Möller 0739 870669
Anmälan senast: 15/7 till anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp eller anmalanshetlandsyd@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250: -/ponny för medlemmar i SSS, Anmälningsavgiften för klass 1, 1M, 2 och 2M föl är 150: – om modern är anmäld till utställningen.  Klass 19 samt tömkörning kostar 75:-./startande. Dubbel avgift för icke medlem i SSS. Insättning på Syds konto: Swedbank, bankgiro 103-0105. Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158 BIC/SWIFT SWEDSES. Kom ihåg att märka din betalning med medlemsnummer ELLER kontaktuppgifter.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19, Tömkörning.                                                       
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag: Bedömningen sker på gräs
Boxar: Nej
Servering: Ja (det går att betala med kort)
Särskilda Bestämmelser: Minst 50 st anmälda, Betalningsdatum gäller. Öppen poängbedömning av domare, Meriterande för SSS utmärkelser. Valör tilldelas samt snitt/delpoäng av de två domarnas gemensam poäng. Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.