Sjukdomar och genetik

På denna sida har vi samlat information om avel, sjukdomar och defekter som kan drabba shetlandsponnyer.

Allmän information
Rasbunden genetisk forskning av Gabriella Lindgren genom Laura Bas Conn från Avelsdagen i Alvesta hösten 2019 – Rasbunden genetisk forskning SLU (stor pdf)

SVA – Om häst – (länk)
SLU – Om häst (länk)

Jordbruksverket – Samlad information om hästavel (pdf)
Jordbruksverket – Föreskrift om avelsarbete – SJVFS 2019 – 31 (pdf)
Jordbruksverket – Föreskrift om hästar som används i avel (pdf)

HästSverige – en sajt med aktuellt kunnande om allt som rör häst (länk)


Skeletal Atavism
Skeletal Atavism (SA) är en defekt i arvsmassan som kan leda till skelettmissbildningar sk krumma föl hos shetlandsponny. Idag kan man spåra friska bärare med hjälp av ett gentest. Endast föl med dubbel uppsättning av defektanlagen kan drabbas av krum

Ta provet i Sverige på SLU
Sveriges Shetlandssällskap har förhandlat fram ett förmånligt pris hos SLU om man vill testa minst 4 ponnyer åt gången.

Pris för prov som skickas in samtidigt, inklusive moms och ID-kontroll (jämförelse mot tidigare DNA-typning ):
Görs 4 prov samtidigt kostar det 1100 kr/ prov.
Görs 12 prov samtidigt kostar det 750 kr/ prov
Görs 20 prov samtidigt kostar det 700 kr/ prov.

Den som skickar in provet är den som betalar och får svaret. Priserna gäller för alla registrerade Shetlandsponnyer.

Här hittar du uppgifter kring hur du gör för att ta provet via SLU:
https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/

Ta provet i USA hos UC Davies
Läs mer om priser och hur du beställer hos UC Davies i USA här –
(https://www.vgl.ucdavis.edu/services/horse.php).

Tidigare inlägg och länkar om SA
SSS inlägg 2020-02-07 – Testning av Skeletal Atavism, SA.
Skeletal Atavism – arvsgången SLU (pdf)
Forsknings-dokument-SA 201607 (eng) – (pdf)
Slutrapport Krumma föl_2012-06-29
Tidigare SSS-artikel om_krummaföl (pdf)


Ögonsjukdomen MCOA
MCOA research (pdf)
MCOA forskning (pdf)
Ögonsjukdomen MCOA (pdf)


Trakealkollaps
Trakealkollaps innebär att luftstrupen faller ihop och blir plattare. Drabbar ofta mindre ponnyraser.
Effekt av trakealkollaps – rapport från SLU – 2010 (pdf)


Patellaluxation (knä ur led) och patellaupphakning
Patella
Investigation into the heredity of congenital lateral patellar sub luxation in the Shetland pony
Tnibar-2003-Equine_Veterinary_Education (1)


Sommareksem
Hypersensitivitet hos häst (sommareksem) – (pdf)


Fång
Fång är en mycket allvarlig och smärtsam sjukdom där symtomen framför allt visar sig i hovarna. Fång kan drabba alla hästar. Vanligaste fånghästen är en överviktig ponny som kommer ut på ett kraftig bete. Dock är det en stor ökning såväl av fångfallen under vintertid.

Fång kan utlösas av hormonella sjukdomar som PPID s.k. cushing , veterinärbehandling med kortison, IR sk. insulinresistent, en ämnesomsättningsrubbning där hästen trots ett högt insulinpåslag inte på rätt sätt förmår omsätta glukos i blodet. I engelskspråkig litteratur omnämns rubbningen ofta EMS (Equine metabolic syndrom). Fång kan uppstå vid förgiftning pga av förätning och mögligt foder, hård belastning sk belastningsfång. Kvarbliven efterbörd kan också ge fång.

Rapport från SLU – 2010 – Foderrelaterad fång hos häst (pdf)


Hyperlipedemi
Hyperlipedemi mansby (pdf)
Rapport från SLU – 2016 – Hyperlipemi (pdf)