Information om avelsvärdering, årsmöte, m.m.

Foto: Jonna Vainionpää

Information från styrelsen

Igår den 4 juli hade den interimistiska styrelsen sitt första ”riktiga” möte och vill informera om följande. Om du har några frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen (just nu ordföranden på linneaornstein@yahoo.com, så snart mailadresserna är ordnade kommer du kunna maila styrelsen på info@shetlandsponny.se) eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering hösten 2020
Höstens avelsvärdering av hingstar kommer att genomföras den 3-4 oktober 2020Grevagården i Skövde. I avelsvärderingsnämnden sitter Morgan Johnsson (ordf), Ulricha Nordmark och Alf Johansson med Håkan Erlandsson och Elisabeth Ljungstorp som suppleanter. Sista anmälan till avelsvärderingen blir den 21 augusti 2020.

Särskilda förutsättningar kommer gälla pga. Covid-19. Mer information om det kommer senare.

Inför den här hösten har styrelsen prioriterat stabilitet och att kunna genomföra avelsvärderingen på ett bra sätt. Förra hösten hade vi bl.a. utländska domare i nämnden. Det har inte varit aktuellt till höstens avelsvärdering eftersom vi är mitt uppe i pandemin. Efter avelsvärderingen kommer styrelsen göra en ordentlig utvärdering, samt har för avsikt att sätta sig ner med nämnden för att påbörja en plan för avelsvärderingen inför framtiden. I det arbetet kommer även medlemmarnas synpunkter tas in.

Förlängt tillstånd för generalmönstringshingstar
Med anledning av den situation vi är i, där vi räknar med att ha fler hingstar till höstens avelsvärdering än vanligt och dessutom måste ha särskilda förutsättningar på plats, har styrelsen beslutat att de hingstar som skulle ha visats på generalmönstring i höst (hingstar födda 2011 och 2006) har fått förlängt tillstånd t.o.m. 2021. De kommer istället kallas till generalmönstring 2021.

4-åriga hingstar
De 4-åriga hingstar som har tillstånd t.o.m. 2020 ska visas på höstens avelsvärdering för fortsatt tillstånd.

EU-godkända hingstar
För de hingstar som är godkända inom annat ISPC-land och ska visas för RS, gäller att så länge hingsten har RS innan avkomman föds så blir avkomman berättigad till RS (förutsatt att avkomman uppfyller övriga krav).

Ordinarie årsmöte 2020
Söndagen den 25 oktober 2020 kl. 10.00 kommer ordinarie årsmöte att hållas. Mötet planeras att hållas digitalt. Vi ser dock att årsmötet också är ett viktigt tillfälle för social samvaro, och hoppas att pandemiläget ska vara något bättre i slutet av oktober. Styrelsen föreslår därför regionalföreningarna att ordna en lokal där medlemmar i respektive område kan mötas upp frivilligt, där det också kan finnas möjlighet till hjälp med det tekniska. Regionalföreningarna kommer få separat information om detta.

Vid årsmötet kommer även motioner att behandlas. Dessa ska ha kommit in till styrelsen på info@shetlandsponny.se (eller via post till styrelsens postmottagare) senast 60 dagar innan årsmötet. Ett digitalt årsmöte kommer innebära nya sätt att hantera motioner och potentiellt nya tekniska förutsättningar. Tänk på att du alltid har möjlighet att lämna in förslag löpande under året för styrelsen att ta upp och att du inte behöver vänta till årsmötet. Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna lösa de utmaningar som de nya förutsättningarna innebär.

Styrelsens sammansättning
Utöver den allmänna sammansättningen så har styrelsen också beslutat inom sig bl.a. att Angelica Lauth är vice ordförande samt postmottagare, Kjell Orrmyr är kassör och Anna Lundin är sekreterare. Petra Jakobsson är ansvarig för medlemsregistret.

Gåvomedlemskap
I våras lanserade tidigare styrelse möjligheten att ge bort medlemskap i SSS till ett rabatterat pris (250 kr). Det var lite otydligt hur länge det gällde och vilka villkor som gällde. Styrelsen har därför beslutat att möjligheten att ge bort gåvomedlemskap gäller t.o.m. den 30 september 2020 och att det endast kan ges bort och betalas av en redan befintlig medlem.

Rekommendationer Covid-19
Styrelsen har beslutat om rekommendationer för utställningar och arrangemang i samband med Covid-19. Ett separat dokument läggs upp på hemsidan om detta inom kort.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har möte igen på kvällen måndagen den 13 juli. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det här mötet behöver det ges in senast fredagen den 10 juli.

Vänliga hälsningar
SSS interimsstyrelse