Information från kassören

Svar på fråga gällande den ekonomiska redovisningen på årsmötet

Jag lovade komma med ett förtydligande gällande kontot 4505/AV vår
2017 belastades kontot med 39302 kr och 2016 med 21849 kr.

Förklaringen att 2017 var dyrare är:
Vi köpte porslinshästar för 5000 kr (2016 0 kr)
Rosetter 7384 kr (2016 0 kr)
Betalade för AV på Wången 1783 kr (2016 0 kr)
Anläggningen var 2700 kr dyrare 2017
Reseersättning betalades med 1212 kr mer 2017 än 2016

Finns flera frågor så kontakta mej på 
kassor@shetlandsponny.se
Hälsningar Elisabeth