Information från revisorerna i Sveriges Shetlandssällskap.

Med anledning av den nuvarande situationen, där större delen av styrelsen har valt att lämna sina uppdrag och de kvarvarande styrelsemedlemmarna inte utgör någon beslutsför styrelse, vill vi dela med oss av följande information:

Vi har under de dagar som passerat sedan delar av styrelsen meddelande sin avgång jobbat febrilt på att reda ut hur den uppkomna situationen ska lösas på bästa sätt, inom ramarna för lagar, stadgar och god föreningssed. Vi har bl.a. på denna korta tid haft kontakt med den kvarvarande styrelsen, valberedningen, redaktören för medlemstidningen, avgående kassören, Jordbruksverket, Linda på kansliet och SH. Vi har även deltagit på ett infomöte med regionalföreningarnas ordförande och har deras stöd för vårt arbete.

Utifrån den information vi fått till oss de här dagarna så finns ingen anledning till panik. Ekonomin är under kontroll och kansliet fortsätter med sitt arbete som vanligt.

Utöver den besvärliga situation som uppstått har vi även en pandemi att ta hänsyn till, vilket inte direkt underlättar för oss.

Detta planeras nu:

Vi kommer, med stöd av stadgarna, sammankalla ett extra medlemsmöte där de vakanta styrelseplatserna ska tillsättas. Detta möte kommer hållas digitalt på ett eller annat sätt, med tanke på omständigheterna med smittspridning och myndigheternas rekommendationer om att minimera sociala kontakter. Exakt hur det kommer se ut är i skrivande stund inte klart, men vi jobbar för att hitta en bra lösning så snart som möjligt! All information om hur mötet ska genomföras kommer finnas med i kallelsen.

Det blir sedan den utsedda styrelsens uppgift att planera och genomföra ett ordinarie årsmöte och ta hand om de styrelseärenden som nu är oavslutade.

Eftersom vi jobbar med SSS angelägenheter vid sidan av våra ordinarie arbeten och privatliv kommer vi ha begränsat med tid till att besvara frågor från enskilda medlemmar. Vi ber om förståelse för att frågor via sociala medier i många fall kommer stå obesvarade eftersom arbetet med det extra medlemsmötet måste ha högsta prioritet. Den kvarvarande styrelsen, valberedningen och regionalföreningarna hålls informerade om hur vårt arbete fortskrider.

2020-05-11

Sara Linder och Anneli Linderholt

Revisorer i Sveriges Shetlandssällskap