Manusstopp

Vi påminner om att manusstopp till medlemstidning nr 1 2018 är den 1 februari.
Bilder på de ponnyer som belönats med BRUCH, SUCH, Super-SUCH, Elit samt Super-Elit kommer att publiceras i detta nummer. Ägarna ombeds därför skicka in foton senast ovanstående datum till redaktören asa_petersson@hotmail.com

Hemsidan håller på att ses över. Om några felaktigheter hittas vill vi gärna rätta till det, kontakta annettewadman@hotmail.com

Hingstkatalogen administreras av Linnea Ornstein som nås via linneaornstein@yahoo.com eller 070-5796894.