Medlemmar i Shetland Sydväst

Regionalföreningen Shetland Sydväst är tillfälligt vilande.
Medlemmar ombeds kontakta medlemsansvarig senast 1/5 för byte av regionalförening.
Om byte inte görs övergår det regionala medlemskapet till centralt medlemskap.

Kontakta medlemsansvarig via mailadress: medlem@shetlandsponny.se