Minnesanteckningar möte med regionalföreningarna

I samband med SSS årsmöte hölls som tidigare år ett möte mellan styrelsen och SSS regionalföreningar. Här finns minnesanteckningarna att läsa från detta möte:

Minnesanteckningar 170409