Mall för motioner

I bifogad länk finns mall för motioner.
Den nås även via sidan Dokument & blanketter.