Nominering till extra medlemsmöte

Inför det extra medlemsmötet har vi uppmärksammat att man i eSessions endast kan nominera ledamöter och suppleanter. Om ni vill nominera någon till ordförandeposten eller till revisorssuppleant skriver ni det i nomineringen så flyttar vi över det till rätt val.

Hälsningar från Anneli Linderholt och Sara Linder