Ansökt stuterinamn

ANSÖKTA STUTERINAMN
Smedseröd, welsh, Per Danielsson, Uddevalla
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 15 september 2019