Ansökta stuterinamn

ANSÖKTA STUTERINAMN
MiniCamp, shetl., Yvonne Campner, Fornåsa
Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 25 augusti 2019

ANSÖKTA STUTERINAMN
Springet, con., Marina Bengtsson, Axvall
Utgårds, shetl., Martina Niemi, Niemisel

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 16 augusti 2019