Ansökta stuterinamn

NorseDragon, shetl., Lena Fullarton, Ockelbo
Eastdale, welsh, shetl., Janna Bjälmén, Österbybruk
Ekeby, Stjerna, welsh, Karolina Stjernberg, Alunda

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast  23 november 2019

Drömhulan, Minihulan, Lillhulan, shetl., Monica Karlsson & Ingmar Gustafsson, Vissefjärda
Rainbow Hill, Högborg, Glitter & Glamour, shetl., Joanna Hagström, Örsundsbro

Ansökan om medinnehavare:
Ängdala, Sara Johansson, Smedstorp
Gloria, Fredrik Axelsson, Landsbro

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 4 december 2019