Ansökta stuterinamn

HK, russ, shetl., Henny Kristiansson, Fjugesta
Noréns, con., Linda Norén, Björkvik

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 13 juni 2020