Ansökta stuterinamn

ANSÖKTA STUTERINAMN
Lyckes, Lycke Gård, shetl., Beleen Wisén Hansson, Tvärred

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 16 augusti 2020

ANSÖKTA STUTERINAMN
af Skuggfaxes, shetl., Therése Skrubbe, Ydre
Grenryda, shetl., Emelie Johansson, Eskilstuna

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 20 augusti 2020