Ansökta stuterinamn

Ax-Stuteri, Ax-Gården, Ax-Bistallet, welsh, shetl., Petra Ramstedt, Lemland, Åland

ZZ, new forest, Maria Andersson, Slättåkra

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@swipnet.se,  tillhanda senast 6 november 2017.