Ansökta stuterinamn

ANSÖKTA STUTERINAMN

Team-Freja, con., Carina & Thomas Hofling, Göteborg
Havet, shetl., Anna Halvarsson, Sandarne

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se tillhanda senast 19 april 2018.