Trav/Galopp

Sveriges Shetlandssällskap och SPTF, Svenska Ponnytrav förbundet har öppnat upp för ett samarbete och kommunikation. Lördagen den 7 september träffades SSS och SPTF i ett öppnande möte. En ledamot från SPTF samt två adjungerande personer träffade fyra personer från SSS.

En länk till SPTF – www.sptf.nu


INFORMATION FRÅN SVENSKA PONNYTRAVFÖRBUNDET


REGISTRERINGSKRAV FÖR RAS/KATEGORI PONNY
Kategorier och ras gäller från 2019-01-01

Med start för kullen född 2019 gäller nya rasbestämmelser för ponnyer i både kategori A och B. Endast renrasiga shetlandsponnyer och gotlandsruss kommer att tillåtas att tävla.

Kat. A –  Ponnyns mankhöjd får ej överstiga 107,0 cm samt från och med hästar födda 2019 tillåts endast renrasiga (häst som är registrerad hos Sveriges Shetlandssällskap) shetlandsponnys att tävla.
Kat. B –  Ponnyns mankhöjd får ej överstiga 130,0 cm samt från och med hästar födda 2019 tillåts endast renrasiga (häst som är registrerad hos Svenska Russavelsföreningen) gotlandsruss att tävla.

REGLER FÖR MÄSTERSKAPSLOPP 2018
Mästerskapslopp i ponnytrav är följande:

  • Svenskt Ponnytravkriterium för 3-åriga svenskfödda ponnyer
  • Svenskt Ponnytravderby för 4-åriga svenskfödda ponnyer
  • Svenskt 5-årsmästerskap för 5-åriga svenskfödda ponnyer
  • Svenskt Mästerskap i ponnytrav för svenskfödda ponnyer
  • Svenskt Mästerskap i ponnymonté för svenskfödda ponnyer
  • Guldstoet för svenskfödda ponnyston

I samtliga Mästerskapslopp från och med 2018 tillåts endast:

Kat. A – Shetlandsponnyns mankhöjd får ej överstiga 107,0 cm och skall vara renrasig (häst som är registrerad hos Sveriges Shetlandssällskap) för att tillåtas tävla.
Kat. B – Gotlandsrussets mankhöjd får ej överstiga 130,0 cm och skall vara renrasiga (häst som är registrerad hos Svenska Russavelsföreningen) för att tillåtas tävla.

/Petter Johansson, Sportchef.

LITE KORT OM PONNYTRAV
Du kan börja tävla i ponnytrav från och med det året du fyller 8 år. Fram till och med det året du fyller 15 år kör du i kategori A där shetlandsponnyn är vanligast som tävlingsponny.

Din ponny får vara mellan 3 – 18 år gammal, renrasig shetland registrerad i SSS med hästpass. Dessutom måste du tävlingsregistrera din ponny hos Svensk Travsport, ST.

Inom ponnytravet finns det en tävlingsform som heter monté. Här rider du snabbt i trav istället för att köra. Åldersgränserna för ryttaren är mellan 8 och 15 år (max 45 kg) för att rida A-ponny. För att tävla din ponny i monté måste den vara 4 år.

Körlicens
För att få börja tävla krävs det en körlicens. Den får man genom att gå en licenskurs hos någon av alla travskolor som finns i Sverige. Där lär du dig att sela, köra på bana, hur ett lopp går till och mycket mera. Du får plugga paragrafer och regler som finns i tävlingsreglementet. Det är mycket att hålla reda på men du får mycket hjälp av erfarna instruktörer på travskolan. Under utbildningen skall du också köra ett antal utbildningslopp.

När du skrivit ett godkänt teoriprov samt fått godkänt på dina utbildningslopp kan du söka licens hos Svensk Travsport. När du betalat och fått din licens registrerad i Svensk Travsports tävlingsregister kan du börja tävla. Ytterligare information om licensutbildningen hittar du på Svensk Travsports hemsida www.travsport.se.

Dags att tävla
Din ponny måste tävlingsregistreras genom att du skickar in en kopia på hästpasset till Svensk Travsport. Om du har andras hästar som du tränar måste du anmäla det också. Det är jätteviktigt att hästens alla papper är klara och att även hästens licens är betald.

När din ponny är 3, 4, 6 och 8 år måste du mäta den. Det gör två av SPTF eller SvRF godkända mätman tillsammans med en veterinär. Ponnytravklubbarna brukar ordna speciella mätdagar där alla kan träffas och mäta sina hästar samtidigt.

Nu kan du anmäla din ponny till något som kallas kvallopp. En ponny som aldrig har startat tidigare måste genomföra ett godkänt kvallopp. En A-ponny som är 3 år eller ostartad måste gå en kilometertid på minst 3.50,0 eller bättre. Är den 4 år måste den gå minst 3.40.0 eller bättre och om den är 5 år eller äldre måste den gå 3.30,0 eller bättre. I monté är kvaltiden kat A 3.50,0.

Tävla över hela Sverige
Det körs ponnytravtävlingar på de flesta större travbanorna i hela Sverige. Det finns två mindre banor som enbart är för ponnytrav. Det är Östanåkra och Tomelilla. Ponnytravsäsongen sträcker sig från 1 jan till 31 dec och du får tävla på vilken bana du vill bara du är medlem i en ponnytravklubb.