Uppmaning till utställningsarrangörer

Vi försöker att hålla utställningskalendern på denna hemsida aktuell. Det är därför av högsta vikt att domarändringar meddelas så att rätt domare finns angiven i kalendern och i propositionen. En mycket viktig detalj för alla våra utställare med tanke på t.ex jävsituation som kan komma att förändras för den enskilde utställaren vid ett domarbyte.

Senaste domarbytet är i Ahla Laholm, där Maria Jansson dömer istället för den tidigare angivne Roland Fransson.

Maila ändringar till: annettewadman@hotmail.com