Avelsdiplom (2 guld på utst.)

Treårigt sto som vid två skilda bedömningstillfällen under året erhållit lägst 40 exteriörpoäng på SSS utställningar är berättigad till ett Avelsdiplom. Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 1 juli tom 30 september.
Bedömningen skall ha skett av minst två olika auktoriserade domare och ingen delpoäng får understiga 7. Mankhöjden får ej överstiga 105 cm.

Avelsdiplom erhålles under förutsättning att ansökan om avelsvärdering insändes till SSS innevarande år.

Tänk på att din ansökan måste vara inkommen senast 31/12 det år då stoet är tre år gammal!

Sto som tilldelats diplom på sommarpremiering kan ej tilldelas dubbelguldsdiplom.

  • Ansökningsblankett: Länk

Ansökan skickas till kansliet.