BRUCH

Ansökan om BRUCH (Brukschampion) skickas till: SSS kansli, Box 314, 532 24 Skara

Brukskommittén, frågor ställs till:

Sanna Eriksson, Norrsylta 1, 731 91 Köping el

Jenny Sjölander, Lilla Barkaryd 1, 57474 Ramkvilla

Bruchregler-2019