Förärvningsdiplom

För att kunna ansöka om förärvningsdiplom skall stoet vara införd i stamboken och tilldelats RS. Stoet skall ha fem avkommor införda i stamboken och de skall ha tillägget/meriten RS. Tillsammans med ansökan skickas kopia på härstamningen  och stoets alla avkommor bifogas samt ange noga de avkommor som fått tillägget/meriten RS, för att en korrekt ansökan skall kunna ske och stoet erhålla förärvningsdiplom.

Välkomna med ansökan till nedanstående adress:
Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara