Prestationsdiplom

Ansökan om prestationsdiplom (travat under 2.20 kmtid) för 2017 kan sökas hos

Brukskommittén
Inga-Lill Hyttring
Vasens Gård
565 91 Mullsjö.