Prestationsdiplom

Ansökan om prestationsdiplom (travat under 2.20 kmtid) för 2019 kan sökas hos:

Brukskommittén

Sanna Eriksson, Norrsylta 1, 731 91 Köping

Jenny Sjölander, Lilla Barkaryd 1, 574 74 Ramkvilla