Prestationsdiplom

Ansökan om prestationsdiplom (travat under 2.20 kmtid) för 2018 kan sökas hos:

Brukskommittén
Inga-Lill Hyttring
Vasens Gård
565 91 Mullsjö.