SUCH & superSUCH

Regler: Länk

Ansökningsblankett: Länk

Ansökan ska skickas till nedanstående adress:

Carina Wingård
Rasmeryr Kärr 100
464 63 Brålanda

Tänk på att din ansökan ska inkommit senast 31/12  för att din häst ska kunna erhålla titeln innevarande år.