SUCH & superSUCH

Regler:Such_Supersuch_regler 2019

Ansökningsblankett: Länk

Tänk på att din ansökan ska inkommit senast 31/12  för att din häst ska kunna erhålla titeln innevarande år.

Ansökan ska skickas till:

Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara