Valackdiplom

Regler för valackdiplom

Valackdiplom kan sökas för valack som är tre år. Ponnyn skall vid två skilda bedömningstillfällen, på SSS utställningar, av olika auktoriserade domare erhållit lägst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.

Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 1 juli tom 30 september. Har valacken visats på sommarpremiering under perioden 1 juli tom 30 september räcker detta för att säkerhetsställa att valacken inte har man och svansskorv.

Ponnyn ska vara inrapporterad som valack till kansliet och ändringen ska ha gjorts i passet och vara synligt i webstamboken innan första meriteringstillfälle.

Valacker som visas skall ID-kontrolleras och mätas på utställningsplatsen, innan visning, för att meriteringstillfället ska tillgodoräknas

En markering i webstamboken med valackdiplom kommer att göras för de som erhåller meriten.

Valackdiplom erhålles under förutsättning att ansökan insändes till SSS innevarande år dvs ansökan måste vara inkommen senast 31/12 det år då valacken är tre år gammal.

Ansökningsblankett finns på sidan Blanketter

Ansökan skall skickas till kansliet.