Valackdiplom

VALACK DIPLOM
Valackdiplom kan sökas för 3-årig valack som vid två skilda bedömningstillfällen på SSS utställningar, av olika auktoriserade domare erhållit lägst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.

Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 1 juli tom 30 september. Har valacken visats på sommarpremiering under perioden 1 juli tom 30 september räcker detta för att säkerhetsställa att valacken inte har man och svansskorv.

Ansökningsblankett för valackdiplom finns i medlemstidningen och på hemsidan, www.shetlandsponny.se och skickas av ägarentillsammans med kopia på bedömningsprotokollen för avelsvärdering till:
Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara.
Ansökan ska vara SSS tillhanda senast 31 december innevarande år. Ansökan som inkommer efter detta datum godtages ej.
En markering i webstamboken med valackdiplom kommer att göras för de som erhåller valackdiplom.
Ponnyn ska vara inrapporterad som valack till kansliet och ändringen ska ha gjorts i passet och vara synligt i webstamboken innan första meriteringstillfälle.
Valacker som visas ska ID-kontrolleras och mätas på plats innan visning för att meriteringstillfället ska tillgodoräknas

Ansökningsblankett: Valackdiplom